calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

De balans van de Nederlandse wetenschap

nieuws
20 januari 2017
Onderwijs Valorisatie Vertrouwen in de wetenschap
Image
De Nederlandse wetenschap functioneert goed. Tegelijkertijd zijn er signalen die erop wijzen dat de ruimte voor zowel het ongebonden als het toepassingsgerichte onderzoek onder druk staat.

Dat is de conclusie van het gezamenlijke rapport 'Balans van de wetenschap 2016' van AWTI, KNAW en Rathenau Instituut. De aandacht voor valorisatie en impact van wetenschap is groot en de arbeidsmarkt voor afgestudeerden is gunstig. Maar het investeringsniveau is aan de lage kant en de doorstroom van talent staat onder druk.

De AWTI, de KNAW en het Rathenau Instituut hebben de Balans van de wetenschap 2016 opgemaakt op verzoek van de regering. Met deze publicatie geven zij het kabinet en het parlement inzicht in de prestaties van de Nederlandse wetenschap en in het functioneren van het wetenschapssysteem van instituten, universiteiten en hogescholen.

Eind 2014 stelde het kabinet in de Wetenschapsvisie 2025 als doel dat de Nederlandse wetenschap in 2025 wereldleidend is, maximale impact heeft en een broedplaats is voor talent. In de Balans van de wetenschap 2016 werken de drie organisaties de beleidsdoelstellingen van het kabinet zo uit dat het parlement kan zien of de doelstellingen gehaald worden.

Volgens de samenstellers is het Nederlandse wetenschapssysteem een van de beste ter wereld. Er wordt steeds meer samengewerkt in coalities van kennisinstellingen, bedrijven en overheden. De aandacht voor valorisatie en impact is groot, de maatschappelijke belangstelling en het vertrouwen in de wetenschap zijn groot, de deelname aan het hoger onderwijs is hoog, en de arbeidsmarkt voor afgestudeerde masterstudenten en gepromoveerden is gunstig. Zorgwekkend is dat het investeringsniveau in de Nederlandse wetenschap laag is. Dat kan er onder andere voor zorgen dat talent niet goed doorstroomt.

De samenstellers wijzen op vier aandachtspunten voor het beleid die de komende jaren bepalend zullen zijn voor de mate waarin de ambities van de Wetenschapsvisie 2025 te realiseren zijn. Het gaat om 1) de ruimte voor ongebonden onderzoek, 2) de ruimte voor toepassings- en praktijkgericht onderzoek, 3) het stimuleren van samenwerking tussen wetenschap, bedrijven en de maatschappij en 4) het in stand houden en ontwikkelen van hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten en ICT-voorzieningen.

Meer weten?