calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Publieke kennisorganisaties

Rapport
08 maart 2016
Feiten en Cijfers
Publieke kennisorganisaties Wetenschapbeleid
Image
In deze publicatie geven we een feitelijk overzicht van een groep kennisinstellingen die tot nu toe onderbelicht was binnen de Nederlandse kennisinfrastructuur. We noemen ze Publieke Kennisorganisaties vanwege hun publieke functie en de breedte van hun kennistaken.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Het Rathenau Instituut voert in het kader van het thema ‘kennis voor beleid’ van het werkprogramma onderzoek uit naar de publieke kennisorganisaties. De kerngegevens van een aantal kennisinstellingen zoals het KNMI, het CBS en de Politieacademie zijn bijeen gebracht op basis van gemeenschappelijke kenmerken die nooit eerder zo benoemd zijn. De term 'publieke kennisorganisaties' is van onze hand en is tijdens het onderzoek tot stand gekomen.

Een opvallend kenmerk van deze publieke kennisorganisaties is dat zij publieke waarden borgen. De overheid draagt op een aantal maatschappelijke domeinen als voedselveiligheid, klimaat, infrastructuur en duurzaamheid een bijzondere verantwoordelijkheid. De kennis die nodig is om deze verantwoordelijkheid invulling te geven, is in de loop der tijd in deze organisaties geïnstitutionaliseerd.

Tot nu ontbrak een kader om taak en positie van deze organisaties te beschrijven en te begrijpen. Het Rathenau Instituut heeft deze Feiten & Cijfers  publicatie opgesteld om in dit hiaat te voorzien en daarmee dit vitale onderdeel van de kennisinfrastructuur van Nederland in beeld te brengen. Precies zoals aangekondigd in het Werkprogramma  2015-2016 dat door de minister en staatssecretaris naar de Kamer is gestuurd begin 2015.

 

Bij voorkeur citeren als:
L. Koens, C. Chiong Meza, C., P. Faasse & J. de Jonge (maart 2016) De publieke kennisorganisaties, Feiten en Cijfers 17. Den Haag: Rathenau Instituut

Meer lezen

Lees ook