calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Steeds meer sturing op excellent onderzoek

nieuws
14 februari 2018
Wetenschappelijke excellentie
Image
Sinds begin jaren negentig beloont de overheid excellente onderzoekers met subsidies en premies. Dit beleid richt zich vooral op individuele wetenschappers die grensverleggend fundamenteel onderzoek doen.

Inmiddels gaat een groot deel van het totale budget waarmee de NWO en de EU onderzoek financieren naar excellent onderzoek. De Vernieuwingsimpuls, Europese beurzen en andere subsidies hebben zo een steeds meer sturende werking op de wetenschap. Dit blijkt uit onze nieuwe analyse.

Het budget voor excellent onderzoek is ruimschoots verdubbeld van € 160 miljoen in 2006 tot ruim € 370 miljoen in 2016. Dit geld gaat naar een kleine groep onderzoekers aan universiteiten, academisch medische centra en andere instituten. Op enig moment heeft circa 5% van alle onderzoekers in Nederland een excellentiesubsidie. Hiermee is 40% van de publieke onderzoeksinkomsten van universiteiten en academisch medische centra die in competitie is verworven via de EU en NWO gemoeid. Onderzoekers aan algemene universiteiten ontvangen relatief de meeste excellentiesubsidies.

De analyse laat zien dat de oorspronkelijke doelstellingen van het excellentiebeleid worden gerealiseerd. Een relatief kleine groep onderzoekers krijgt door concentratie van middelen de mogelijkheid om grensverleggend onderzoek te doen. De concentratie zet zich verder door, doordat beurzen steeds vaker gaan naar eerdere prijswinnaars.