calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Baten Nederlandse universiteiten, werk voor derden

datapublicatie
14 december 2023
universiteit baten
In deze datapublicatie laten we de omvang en ontwikkeling zien van de inkomsten vanuit werk voor derden van alle Nederlandse universiteiten en zoemen we in op de inkomsten uit contractonderzoek naar financier.

In het kort

  • De inkomsten uit werk voor derden zijn sinds 2006 sterk toegenomen.
  • NWO is de grootste financier, met ongeveer 26% van het onderzoek voor derden.
  • Het aandeel internationaal gefinancierd contractonderzoek is in de periode 2008-2022 toegenomen.

Baten universiteiten, werk voor derden

Inhoudelijke toelichting
De inkomsten uit werk voor derden zijn sinds 2006 sterk toegenomen, van ruim 1 miljard euro in 2006 naar 2 miljard euro in 2019. In 2020 zien we een lichte teruggang (naar 1,9 miljard euro), mogelijk als gevolg van de coronacrisis. Vanaf 2021 stijgen de inkomsten weer naar ruim 2,1 miljard euro in 2022. Het aandeel contractonderzoek is toegenomen van 82% in 2006 tot 87% in 2022 van de totale inkomsten uit werk voor derden.

Baten contractonderzoek naar financier

Inhoudelijke toelichting
Als we kijken naar de financiers van contractonderzoek dan is NWO is de grootste financier. In 2022 is dit ruim 494 miljoen euro en dat is ruim 26% van al het contractonderzoek. Het aandeel internationaal gefinancierd contractonderzoek is in de periode 2008-2022 het sterkst toegenomen. Als aandeel van al het contractonderzoek stijgt dat van 18% naar 24%.

Baten werk contractonderzoek naar universiteit

Inhoudelijke toelichting
Zoals de derde figuur laat zien, verschilt de omvang en de samenstelling van het onderzoek voor derden sterk per universiteit. Zo ontvangt de Universiteit Maastricht het grootste deel van deze middelen (35%) van internationale organisaties. Voor de Universiteit van Amsterdam waren nationale overheden in 2022 de belangrijkste bron (36%). Dat de omvang verschilt, heeft ook te maken met de verschillen in de totale omvang tussen universiteiten. De meeste universiteiten halen ongeveer een vijfde tot een kwart van hun totale baten uit onderzoek voor derden. Voor de Vrije Universiteit (11%) en de Universiteit van Tilburg (7%) ligt dit lager. 

Van alle baten uit onderzoek voor derden is 26,1% afkomstig van NWO en KNAW. De meeste universiteiten ontvangen ongeveer een kwart van hun baten uit onderzoek voor derden van deze bronnen. Er zijn enkele uitschieters omlaag (TU/e: 17,4%) en omhoog (UvT: 38,5% en RU: 36,3%). 

Gemiddeld is ongeveer 3,5% van de totale inkomsten van de universiteiten afkomstig van contractonderzoek voor bedrijven. Bij de UvT en VU is dit minder dan een procent. Bij de TU/e (6%) en TUD (5%) is dit het hoogst.