calendar tag arrow download print
datapublicatie
27 augustus 2020

R&D-uitgaven, naar financieringsbron, internationale vergelijking, als % van het bbp

Om een goed beeld te krijgen van de Nederlandse R&D-uitgaven kunnen we de uitgaven vergelijken met andere landen. In deze datapublicatie vergelijken we de R&D-uitgaven als percentage van het bbp. We kijken daarbij naar de totale uitgaven, naar de overheidsuitgaven en naar de uitgaven van bedrijven.

In het kort:

  • De totale Nederlandse R&D-uitgaven als percentage van het bbp is vergelijkbaar met het EU-15 gemiddelde.
  • De R&D-uitgaven van de Nederlandse overheid zijn vergelijkbaar met het EU-15 gemiddelde, en ligt boven het EU-28 en OESO-gemiddelde.
  • De Nederlandse R&D-financiering door bedrijven ligt rond het EU-15 gemiddelde, ligt boven het EU-28 gemiddelde, maar onder het OESO-gemiddelde.
R&D bedrijven en overheid internationaal vergeleken
Bron: OESO/MSTI. De figuur is gebaseerd op gegevens van de uitvoerders van R&D, die gevraagd zijn om de financieringsbronnen van hun R&D aan te geven. België, Denemarken, EU15, EU28, Frankrijk, Ierland, Nederland, Zweden en Zwitserland : 2017.

Inhoudelijke toelichting

R&D-uitgaven als percentage van het bbp is vergelijkbaar met het EU-15 gemiddelde.
In 2018 gaf Nederland 2,14% van het bbp uit aan R&D. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde van de EU15 (2,16%), en ligt tussen de gemiddelden van de OESO (2,38) en de EU-28 (2,03) in. De totale Nederlandse R&D-uitgaven als percentage van het bbp lagen voorheen rond het EU-28 gemiddelde. Door een wijziging in de R&D-statistiek in 2019 (waardoor deze aansluit bij internationale richtlijnen) is het percentage nu vergelijkbaar met het EU-15 gemiddelde. Noot: omdat een uitsplitsing naar financieringsbron over 2018 nog niet beschikbaar is, zijn in bovenstaande figuren voor Nederland gegevens over 2017 opgenomen.


Overheidsuitgaven R&D Nederland vergelijkbaar met EU-15 gemiddelde.
De R&D-uitgaven van de Nederlandse overheid zijn vergelijkbaar met het gemiddelde van de EU-15 en liggen iets boven de gemiddelden van de EU-28 en de OESO-landen. 

Bedrijfsuitgaven aan R&D boven het EU-28 gemiddelde maar onder het OESO-gemiddelde.
De Nederlandse R&D-financiering door bedrijven is ongeveer vergelijkbaar met het gemiddelde van de EU-15, ligt boven het EU-28 gemiddelde, maar onder het OESO-gemiddelde. 
 

 

 

 

 

Definities en afkortingen