calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

R&D-uitgaven, naar financieringsbron, internationale vergelijking, als % van het bbp

datapublicatie
09 april 2024
R&D Internationale vergelijking uitgaven financiering
Om een goed beeld te krijgen van de Nederlandse R&D-uitgaven kunnen we de uitgaven vergelijken met andere landen. In deze datapublicatie vergelijken we de R&D-uitgaven als percentage van het bbp. We kijken daarbij naar de totale uitgaven, naar de overheidsuitgaven en naar de uitgaven van bedrijven.

In het kort

  • De totale Nederlandse R&D-uitgaven als percentage van het bbp ligt boven het EU27 gemiddelde, maar onder het OESO-gemiddelde.
  • De R&D-uitgaven van de Nederlandse overheid liggen boven het OESO-gemiddelde en het EU-27 gemiddelde.
  • De Nederlandse R&D-financiering door bedrijven ligt net boven het EU-27 gemiddelde, maar onder het OESO-gemiddelde.

R&D-uitgaven als percentage van het bbp

Inhoudelijke toelichting
R&D-uitgaven als percentage van het bbp liggen boven het EU-27 gemiddelde, maar onder het OESO-gemiddelde. In 2021 gaf Nederland 2,30% van het bbp uit aan R&D. Dit ligt tussen de gemiddelden van de OESO (2,76) en de EU-27 (2,24) in. 

 

Door de overheid gefinancierde R&D-uitgaven

Inhoudelijke toelichting
De R&D-uitgaven van de Nederlandse overheid liggen iets boven het gemiddelde van de EU-27 en het gemiddelde van de OESO-landen. 
 

Door bedrijven gefinancierde R&D-uitgaven

Inhoudelijke toelichting
De bedrijfsuitgaven aan R&D liggen net boven het EU-27 gemiddelde maar onder het OESO-gemiddelde. 

Correlatie R&D uitgaven overheid bedrijven
Bron: OESO/ MSTI. 
Notities: De figuur is gebaseerd op gegevens van de uitvoerders van R&D, die gevraagd zijn om de financieringsbronnen van hun R&D aan te geven. Data voor Singapore 2020 en Denemarken 2019.