calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

R&D-uitgaven naar uitvoerende sector, als % van het BBP (internationaal)

datapublicatie
26 juni 2024
R&D uitgaven bbp
In deze datapublicatie kijken we voor een aantal landen naar de R&D-uitgaven als percentage van het bbp. Dit noemen we de R&D-intensiteit. Dit percentage verdelen we ook onder naar de sectoren waar de R&D uitgevoerd wordt: bedrijven, hoger onderwijs en researchinstellingen.

In het kort

  • Hoeveel geven verschillende sectoren uit aan R&D? Welk percentage is dit van het bbp en wat zijn de verschillen tussen een aantal landen?
  • Bij de sector bedrijven wordt in de meeste landen een hoger aandeel R&D als percentage van het bbp uitgegeven ten opzichte van Nederland.
  • Terwijl de R&D als percentage van het bbp dat wordt uitgegeven door de sector hoger onderwijs in Nederland ten opzichte van andere landen juist hoger ligt.

Een internationale vergelijking van de verschillende sectoren 
Er is een groot verschil tussen de R&D-intensiteit van landen. Nederland zit met een percentage van 2,30 boven het gemiddelde van EU-27 (2,11), maar onder een aantal landen waarmee Nederland zich wil vergelijken. Waar de R&D-intensiteit van Nederland in de periode 2013-2019 redelijk gelijk bleef, steeg deze in 2020. Dit komt niet alleen door extra investeringen, maar ook door een daling in het bbp door de COVID-19-crisis. In meer landen zagen we dit. Na Korea, hebben de VS en Zweden in 2022 de hoogste R&D-uitgaven als percentage van het bbp. In 2020 was dit -respectievelijk- Zweden en België

Er zijn ook verschillen in de procentuele verdeling over de verschillende uitvoerende sectoren: bedrijven, hoger onderwijs en researchinstellingen. Als gekeken wordt naar het percentage dat uitgevoerd wordt door bedrijven, dan scoort Nederland laag: de meeste landen hebben - vergeleken met Nederland - een hoger aandeel van de sector bedrijven. Als gekeken wordt naar het percentage dat uitgevoerd wordt door hoger onderwijs scoort Nederland hoger dan veel andere landen. Bij publieke researchinstellingen heeft Nederland een lagere R&D-intensiteit dan EU-27. 
 

facts and figures

+1,28 Procentpunt stijging R&D-intensiteit Verenigd Koninkrijk (2013-2021)

-0,61 Procentpunt daling R&D-intensiteit Ierland (2013-2022)

+0,14 R&D-intensiteit Nederland licht gestegen (2013-2022)


Ontwikkeling R&D-intensiteit
Als we kijken naar de periode 2013-2022 dan kennen het Verenigd Koninkrijk (+1,28), Korea (+1,26) en België (+1,08) een sterke stijging van de R&D-intensiteit. In de vorige periode 2013-2021 had België (+1,10) een sterkere stijging in procentpunt dan Korea (+0,98). Ierland (-0,61) en Finland (-0,41) laten de sterkste daling zien; net als in de de vorige periode. De COVID-19-crisis heeft invloed op deze cijfers. In de periode 2013-2019 steeg het percentage van België bijvoorbeeld met +0,84 procentpunt, Korea met +0,69 procentpunt en daalde het in Finland met -0,48 procentpunt. Bij de meeste landen is het percentage in 2020 hoger geworden. 

De R&D-intensiteit van Nederland bleef in de periode 2013-2019 min of meer gelijk, met +0,03 procentpunt. In de periode 2013-2022 stijgt het met +0,14 procentpunt. De meeste referentielanden kennen een snellere stijging van hun R&D-intensiteit. De ontwikkeling van de R&D-intensiteit tussen 2013 en 2020 voor de verschillende landen wordt vooral veroorzaakt door veranderingen in de R&D-uitgaven bij bedrijven als uitvoerende sector.