calendar tag arrow download print
datapublicatie
27 augustus 2020

R&D-uitgaven naar uitvoerende sector, als % van het BBP (internationaal)

Op deze pagina kijken we voor een aantal landen naar de R&D-uitgaven als percentage van het bbp. Dit noemen we de R&D-intensiteit. Dit percentage verdelen we ook onder naar de sectoren waar de R&D uitgevoerd wordt: bedrijven, hoger onderwijs en researchinstellingen.

In het kort

  • Hoeveel geven verschillende sectoren uit aan R&D? Welk percentage is dit van het bbp en wat zijn de verschillen tussen een aantal landen?
  • Bij de sector bedrijven wordt in de meeste landen een hoger aandeel R&D als percentage van het bbp uitgegeven ten opzichte van Nederland.
  • Terwijl de R&D als percentage van het bbp dat wordt uitgegeven door de sector hoger onderwijs in Nederland ten opzichte van andere landen juist hoger ligt.

Een internationale vergelijking van de verschillende sectoren

Er is een groot verschil tussen de R&D-intensiteit van landen. Nederland zit met een percentage van 2,17 boven het gemiddelde van EU-28 en EU-15, maar onder een aantal landen waarmee Nederland zich wil vergelijken. Na Zwitserland, voeren Zweden, Japan en Oostenrijk de boventoon. Er zijn ook verschillen in de procentuele verdeling over de verschillende uitvoerende sectoren: bedrijven, hoger onderwijs en researchinstellingen. Als gekeken wordt naar het percentage dat uitgevoerd wordt door bedrijven, dan scoort Nederland laag: de meeste landen hebben - vergeleken met Nederland - een hoger aandeel van de sector bedrijven. Als gekeken wordt naar het percentage dat uitgevoerd wordt door hoger onderwijs scoort Nederland hoger dan veel andere landen. Bij publieke researchinstellingen heeft Nederland een lagere R&D-intensiteit dan EU-28 en EU-15.

+0,58%
Stijging R&D-intensiteit Korea (2013-2018)
-0,53%
Daling R&D-intensiteit Finland (2013-2018)
+0,02%
R&D-intensiteit Nederland redelijk stabiel (2013-2018)

Ontwikkeling R&D-intensiteit

Als we kijken naar de periode 2013-2018 dan kennen Korea (+0,58%), België (+0,43%) en Noorwegen (+0,41%) een sterke stijging van de R&D-intensiteit, terwijl Finland (-0,53%) en Ierland (-0,4%) een sterke daling laten zien. De R&D-intensiteit van Nederland blijft min of meer gelijk, met +0,02%. De meeste referentielanden kennen een snellere stijging van hun R&D-intensiteit. De ontwikkeling van de R&D-intensiteit tussen 2013 en 2018 voor de verschillende landen wordt vooral veroorzaakt door veranderingen in de R&D-uitgaven bij bedrijven als uitvoerende sector.

Definities en afkortingen