calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

R&D-uitgaven publieke kennisinstellingen, privaat gefinancierd, in %

datapublicatie
05 februari 2024
Welk deel van de R&D-uitgaven van publieke kennisinstellingen zijn privaat gefinancierd? In deze datapublicatie laten we voor een aantal landen zien in welke mate de R&D-uitgaven van de publieke kennisinstellingen (hoger onderwijs en researchinstellingen) privaat zijn gefinancierd.

In het kort

  • 7,8% van het onderzoek aan Nederlandse hogeronderwijs- en publieke onderzoeksinstellingen is privaat gefinancierd.
  • Dit is boven het EU-27 gemiddelde van 7,0%.
  • Het aandeel private financiering van onderzoek bij publieke onderzoeksinstellingen is iets hoger als bij hogeronderwijsinstellingen.

Inhoudelijke toelichting
Nederland kent in vergelijking met andere landen relatief veel private financiering bij publieke kennisinstellingen. Het aandeel private financiering bij de research instituten is iets hoger dan in het hoger onderwijs: 9,1% tegenover 7,5% in 2021. Het totale aandeel privaat gefinancierd onderzoek bij publieke kennisinstellingen (hoger onderwijs plus research instituten) schommelt de laatste jaren rond de 8%.