calendar tag arrow download print
datapublicatie
27 augustus 2020

R&D-uitgaven publieke kennisinstellingen, privaat gefinancierd, in %

De indicator laat voor een aantal landen zien in welke mate de R&D-uitgaven van de publieke kennisinstellingen (hoger onderwijs en researchinstellingen) privaat zijn gefinancierd.

In het kort

  • 10% van het onderzoek aan hogeronderwijs- en publieke onderzoeksinstellingen is privaat gefinancierd.
  • Dit is ruim boven het EU-15 gemiddelde van 7%.
  • De private financiering van onderzoek is hoger bij publieke onderzoeksinstellingen (16%) dan bij hogeronderwijsinstellingen (8%).

Inhoudelijke toelichting

Nederland kent relatief veel private financiering bij publieke kennisinstellingen. Het aandeel private financiering bij de research instituten is hoger dan bij het hoger onderwijs (15,6% tegenover 8,3% bij het hoger onderwijs in 2017). Het totale aandeel privaat gefinancierd onderzoek bij publieke kennisinstellingen (hoger onderwijs plus research instituten) schommelt de laatste jaren rond de 10%.

 

Definities en afkortingen