calendar tag arrow download print
datapublicatie
25 juni 2021

Innovatieve prestaties Nederland, de provincies en de EU-27

Innovatie vernieuwing onderzoek bedrijven
Hoe innovatief zijn Europese landen? En hoe innovatief zijn de Nederlandse provincies? In deze datapublicatie laten we een vergelijking van Nederland met het EU-gemiddelde zien op een samenvattende indicator voor de innovatieve prestaties van landen. Ook gaan we in op de innovatieve prestaties van de Nederlandse provincies.

In het kort

  • Nederland behoort in 2021 tot de groep sterke innovatoren en scoort hiermee ruim boven het EU-gemiddelde.
  • In de jaren daarvoor behoorde Nederland tot de innovatieleiders. Er is dus sprake van een kleine daling in 2021.
  • Op provinciaal niveau kent Nederland drie innovatieleiders, zes sterke innovatoren en drie gemiddelde innovatoren.

Hoe innovatief zijn Nederland en de EU-27 landen? 

Inhoudelijke toelichting
De European Innovation Scoreboard is een samengestelde index met vier verschillende groepen indicatoren: 1) “framework conditions”, de belangrijkste aanjagers van innovatieve prestaties buiten bedrijven; 2) “investments”, publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie; 3) “innovation activities”, de innovatie-activiteiten van bedrijven; en 4) "impacts", de effecten van innovatieve activiteiten van bedrijven. Op landenniveau behoort Nederland in 2021 tot de groep sterke innovatoren (een score tussen de 100%-125% ten opzichte van het EU-gemiddelde = 100%). In de jaren hiervoor hoorde Nederland tot de groep innovatieleiders (boven de 125% van het EU-gemiddelde). Nederland scoort ruim boven het EU-gemiddelde (38,5 procentpunt in 2021).

Hoe innovatief zijn de Nederlandse provincies?

Inhoudelijke toelichting
Op provinciaal niveau kent Nederland in 2021 drie innovatieleiders (20% boven het EU-gemiddelde): Utrecht, Noord-Brabant, Noord-Holland. Daarna volgt een groep provincies die omschreven worden als sterke innovatoren: Zuid-Holland, Gelderland, Limburg, Groningen, Overijssel, Flevoland. Friesland, Zeeland en Drenthe worden geclassificeerd als gemiddelde innovatoren. 

 

Definities en afkortingen