calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Innovatieve prestaties Nederland, de provincies en de EU-27

datapublicatie
25 juni 2021
Innovatie vernieuwing onderzoek bedrijven
Hoe innovatief zijn Europese landen? En hoe innovatief zijn de Nederlandse provincies? In deze datapublicatie laten we een vergelijking van Nederland met het EU-gemiddelde zien op een samenvattende indicator voor de innovatieve prestaties van landen. Ook gaan we in op de innovatieve prestaties van de Nederlandse provincies.

In het kort

  • Nederland behoort in 2021 tot de groep sterke innovatoren en scoort hiermee ruim boven het EU-gemiddelde.
  • In de jaren daarvoor behoorde Nederland tot de innovatieleiders. Er is dus sprake van een kleine daling in 2021.
  • Op provinciaal niveau kent Nederland drie innovatieleiders, zes sterke innovatoren en drie gemiddelde innovatoren.

Hoe innovatief zijn Nederland en de EU-27 landen? 

Inhoudelijke toelichting
De European Innovation Scoreboard is een samengestelde index met vier verschillende groepen indicatoren: 1) “framework conditions”, de belangrijkste aanjagers van innovatieve prestaties buiten bedrijven; 2) “investments”, publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie; 3) “innovation activities”, de innovatie-activiteiten van bedrijven; en 4) "impacts", de effecten van innovatieve activiteiten van bedrijven. Op landenniveau behoort Nederland in 2021 tot de groep sterke innovatoren (een score tussen de 100%-125% ten opzichte van het EU-gemiddelde = 100%). In de jaren hiervoor hoorde Nederland tot de groep innovatieleiders (boven de 125% van het EU-gemiddelde). Nederland scoort ruim boven het EU-gemiddelde (38,5 procentpunt in 2021).

Hoe innovatief zijn de Nederlandse provincies?

Inhoudelijke toelichting
Op provinciaal niveau kent Nederland in 2021 drie innovatieleiders (20% boven het EU-gemiddelde): Utrecht, Noord-Brabant, Noord-Holland. Daarna volgt een groep provincies die omschreven worden als sterke innovatoren: Zuid-Holland, Gelderland, Limburg, Groningen, Overijssel, Flevoland. Friesland, Zeeland en Drenthe worden geclassificeerd als gemiddelde innovatoren.