calendar tag arrow download print
datapublicatie
19 maart 2019

Het aandeel innovatieve bedrijven

De indicator laat het aantal innovatieve bedrijven zien als aandeel van alle bedrijven in een aantal EU-landen.


Inhoudelijke toelichting
In Nederland is iets meer dan de helft van alle bedrijven een bedrijf dat innovatieve  activiteiten uitvoert. Dat is boven het EU-gemiddelde, maar lager dan een aantal vergelijkingslanden.

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.