calendar tag arrow download print
Wetenschap in cijfers

Promoties en masters

Gepromoveerden en masters vormen het menselijk kapitaal dat de wetenschap oplevert. Hieronder presenteren we de aantallen en verdeling per vakgebied. Ook maken we internationale vergelijkingen en is er specifieke aandacht voor gediplomeerden in bèta en techniek.

Factsheets en datapublicaties

Meer laden