calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Samenwerking innovatieve bedrijven en publieke onderzoeksorganisaties

datapublicatie
02 juli 2021
onderzoek Innovatie
In welke mate werken innovatieve bedrijven samen met hoger onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen? In deze datapublicatie laten we een internationale vergelijking zien en de ontwikkeling van de mate waarin private partijen bij innovatie samenwerken met publieke partijen in het onderzoek, in dit geval instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen. Ook kijken we naar de ontwikkeling van de cijfers tussen 2006 en 2018.

In het kort

  • Nederland scoort lager dan het EU-27 gemiddelde op het gebied van samenwerking tussen innovatieve bedrijven en instellingen voor hoger onderwijs.
  • Finland scoort het hoogst op het gebied van samenwerking met hoger onderwijsinstellingen, Griekenland scoort het hoogst op het gebied van samenwerking met andere onderzoeksinstellingen.
  • Nederlandse innovatieve bedrijven werken relatief meer samen met hoger onderwijsinstellingen dan met andere onderzoeksinstellingen.

Inhoudelijke toelichting
Nederland kent zowel bij de onderzoeksinstellingen als bij de instellingen voor hoger onderwijs een relatief laag aandeel bedrijven dat bij innovatie met deze instellingen samenwerkt. Het aandeel ligt wel hoger bij de instellingen voor hoger onderwijs.