calendar tag arrow download print
datapublicatie
12 april 2021

Het aandeel vrouwelijke onderzoekers in Nederland en andere landen

Academische loopbanen Vrouwen
Welk aandeel van de onderzoekers binnen bedrijven, researchinstellingen en hoger onderwijs in Nederland is vrouw? En hoe verhoudt dit aandeel zich ten opzichte van het aandeel vrouwelijke onderzoekers in andere landen? In deze datapublicatie laten we zien dat het aandeel in Nederland groeit, maar dat dit relatief laag is ten opzichte van andere landen.

In het kort

  • Het aandeel vrouwelijke onderzoekers in Nederland groeit.
  • In internationaal opzicht is het aandeel vrouwelijke onderzoekers in Nederland laag.
  • Dat komt onder andere door een laag aandeel vrouwelijke wetenschappers in het bedrijfsleven.

Vrouwelijke onderzoekers in Nederland per sector

Inhoudelijke toelichting
In Nederland is het aandeel vrouwelijke onderzoekers het hoogst in het hoger onderwijs, gevolgd door de researchinstellingen. Bedrijven lopen in dit opzicht duidelijk achter bij de andere twee andere sectoren. Dit zouden we kunnen verklaren doordat onderzoek binnen bedrijven meer natuur en technisch is georiënteerd dan onderzoek binnen het hoger onderwijs en de researchinstellingen. Daarnaast zien we dat er sprake is van een duidelijke groei tussen 2001 en 2017, vooral bij bedrijven en researchinstellingen. 
 

Vergelijking vrouwelijke onderzoekers in Nederland en in andere landen

Inhoudelijke toelichting
De spreiding in het aandeel vrouwelijke onderzoekers tussen landen is groot. Zo is in Portugal, Spanje en Noorwegen een relatief hoog aandeel van de onderzoekers vrouw. Daarentegen heeft Nederland heeft een relatief laag aandeel vrouwelijke onderzoekers, vooral veroorzaakt door het relatief lage aandeel vrouwelijke onderzoekers bij bedrijven (She Figures 2018).
 

Over de data
Definities en afkortingen