calendar tag arrow download print
datapublicatie
13 januari 2018

Het aandeel vrouwelijke onderzoekers in Nederland en andere landen

Academische loopbanen
De indicator laat het aandeel vrouwelijke onderzoekers ten opzichte van alle onderzoekers zien, a) voor Nederland onderscheiden naar sector en b) internationaal voor alle sectoren samen.

Inhoudelijke toelichting

In Nederland is het aandeel vrouwelijke onderzoekers het hoogste in het hoger onderwijs, gevolgd door de researchinstellingen. Bedrijven lopen in dit opzicht duidelijk achter bij de twee andere sectoren, waarschijnlijk door het meer natuur en technisch georiënteerde onderzoek bij de bedrijven in vergelijking met het onderzoek in het hoger onderwijs en bij de researchinstellingen. Er is sprake van een duidelijke groei tussen 2001 en 2016, vooral bij bedrijven en researchinstellingen waar het aandeel bijna verdubbelt.

De spreiding in het aandeel vrouwelijke onderzoekers tussen landen is groot. Nederland heeft een relatief laag aandeel vrouwelijke onderzoekers, vooral veroorzaakt door het relatief lage aandeel vrouwelijke onderzoekers bij bedrijven.

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.

Meer internationale data over vrouwen in de wetenschap zijn te vinden in de publicatie van de Europese Commissie "She Figures 2015"