calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Het aandeel vrouwelijke onderzoekers in Nederland en andere landen

datapublicatie
02 november 2023
Academische loopbanen Vrouwen
Welk aandeel van de onderzoekers binnen bedrijven, researchinstellingen en hoger onderwijs in Nederland is vrouw? En hoe verhoudt dit aandeel zich ten opzichte van het aandeel vrouwelijke onderzoekers in andere landen? In deze datapublicatie laten we zien dat het aandeel in Nederland groeit, maar dat dit relatief laag is ten opzichte van andere landen.

In het kort

  • Het aandeel vrouwelijke onderzoekers in Nederland groeit.
  • In internationaal opzicht is het aandeel vrouwelijke onderzoekers in Nederland laag.
  • Dat komt onder andere door een laag aandeel vrouwelijke wetenschappers in het bedrijfsleven.

Vrouwelijke onderzoekers in Nederland per sector

Inhoudelijke toelichting
In Nederland is het aandeel vrouwelijke onderzoekers het hoogst in het hoger onderwijs, gevolgd door de researchinstellingen. Bedrijven lopen in dit opzicht duidelijk achter bij de andere twee andere sectoren. Dit zouden we kunnen verklaren doordat onderzoek binnen bedrijven meer natuur en technisch is georiënteerd dan onderzoek binnen het hoger onderwijs en de researchinstellingen. Daarnaast zien we dat er sprake is van een duidelijke groei tussen 2001 en 2021 in alle sectoren. Sinds 2013 is vooral het aandeel vrouwelijke wetenschappers bij de bedrijven gegroeid. Mogelijk wordt dit deels verklaard doordat sinds 2013 de data zijn gereviseerd. Een aantal instellingen die eerder geclassificeerd stonden als researchinstelling worden sinds 2013 beschouwd als bedrijf.

Vergelijking vrouwelijke onderzoekers in Nederland en in andere landen

Inhoudelijke toelichting
De spreiding in het aandeel vrouwelijke onderzoekers tussen landen is groot. Zo is in Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen een relatief hoog aandeel van de onderzoekers vrouw. Daarentegen heeft Nederland heeft een relatief laag aandeel vrouwelijke onderzoekers, vooral veroorzaakt door het relatief lage aandeel vrouwelijke onderzoekers bij bedrijven (She Figures 2018).