calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Vrouwelijke gepromoveerden in Nederland

datapublicatie
05 april 2022
promoveren Vrouwen
Welk percentage van de Nederlands gepromoveerden is vrouw? En hoe ziet de man/vrouw verdeling eruit binnen de verschillende clusters van wetenschapsgebieden? In deze datapublicatie delen we de cijfers afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het kort

  • Sinds 1991 is het aandeel gepromoveerde vrouwen toegenomen. In 2022 is het aandeel vrouwen gelijk aan het aandeel mannen.
  • Zowel in de clusters van wetenschapsgebieden alfa, beta, gamma en medisch is het percentage gepromoveerde vrouwen toegenomen.
  • Het medische cluster is in 2022 het cluster met het grootste aandeel vrouwelijke promoveerden.

Hoe ziet het aandeel vrouwelijk gepromoveerden in Nederland eruit?

Inhoudelijke toelichting
Sinds 1991 is het aantal gepromoveerde vrouwen sterker toegenomen dan het aantal gepromoveerde mannen (zie bijlage onder kopje ‘Downloads’). Het aandeel vrouwelijke gepromoveerden stijgt daardoor in de loop der jaren van 17,9% in 1991 en 30,1% in 1999 tot 49,1% in 2015. Toch zien we na jaren van stijging vanaf 2016 een lichte daling zien tot 47,4% in 2019. In 2020 is het percentage weer gestegen naar 49,7%. In 2022 is het aandeel vrouwen (49,9%) iets lager aan het aandeel mannen. Het voorgaande jaar was dit aandeel voor het eerst gelijk aan het aandeel mannen, namelijk 50%.

 

In welk cluster van wetenschapsgebieden zijn vrouwen gepromoveerd?

Inhoudelijke toelichting
Het aandeel vrouwelijke gepromoveerden laat in elk van de clusters een stijgende trend zien sinds 1991. Het medische cluster is in 2022 het cluster met het grootste aandeel vrouwelijke promoveerden (62,6%), gevolgd door het gammacluster (53,6%). Bij de gepromoveerden in het medische cluster was het aandeel vrouwen in 2006 al groter dan de helft. In het gammacluster is vanaf 2014 meer dan de helft van de gepromoveerden vrouw. Ondanks de groei sinds 1991 van het aandeel gepromoveerde vrouwen in het betacluster is het percentage hier lager dan in de andere clusters.