calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Het aandeel vrouwelijke auteurs van wetenschappelijke publicaties

datapublicatie
08 maart 2021
Vrouwen Publicaties Wetenschap
De cijfers in deze datapublicatie laten zien dat wetenschappelijke publicaties steeds vaker door vrouwen worden geschreven. Dit geldt voor Nederland en een aantal referentielanden. De analyses zijn gebaseerd op publicaties die zijn opgenomen in de Scopus database van Elsevier.

In het kort

  • Wetenschappelijke publicaties worden steeds vaker door vrouwen geschreven.
  • De meest recente cijfers laten zien dat het aandeel vrouwelijke auteurs voor Nederlandse publicaties op 32,9% ligt.
  • In Nederland worden publicaties in de gezondheidswetenschappen het vaakst door vrouwen geschreven.

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Meer weten over vrouwen in de wetenschap? Kijk op onze pagina 'Vrouwen in de wetenschap'. 


Het aandeel vrouwelijke auteurs van wetenschappelijke publicaties

Inhoudelijke toelichting
Het aandeel vrouwelijke auteurs van wetenschappelijke publicaties is toegenomen. Deze trend zien we zowel in Nederland als in de verschillende referentielanden. In de periode 1999-2003 werd in Nederland 19,8% van de wetenschappelijke publicaties geschreven door vrouwen. Dit percentage nam toe tot 32,9% in de jaren 2014-2018.  Met deze toename van 13,1%-punt is Nederland de grootste stijger. Ondanks deze stijging is Nederland het land met de minste vrouwelijke auteurs, met uitzondering van Duitsland en Japan.

Dat mannen vaker wetenschappelijke publicaties schrijven, betekent echter niet dat de citatie-impact van hun artikelen hoger is dan die van vrouwelijke auteurs. De gemiddelde citatie-impactscores (FWCI) van mannen en vrouwen zijn in meeste landen grotendeels vergelijkbaar, en in het geval van Nederland zijn verschillen in deze score verwaarloosbaar.
 

Het aandeel vrouwelijke auteurs van wetenschappelijke publicaties in Nederland per wetenschapsgebied

Inhoudelijke toelichting
Bovenstaande figuur maakt voor Nederland per wetenschapsgebied inzichtelijk hoe groot het aandeel vrouwelijke auteurs van wetenschappelijke publicaties is in de twee geanalyseerde periodes (1999-2003 en 2014-2018). Het wetenschapsgebied Gezondheidswetenschappen kent de grootste toename (+ 17,7%-punt). In vergelijking met de andere gebieden, hebben publicaties binnen dit wetenschapsgebied ook het vaakst een vrouwelijke auteur (42,9%). Bij Natuurwetenschappen zijn de minste vrouwelijke auteurs: hier was in de jaren 2014-2018 minder dan 20% van de auteurs vrouw.