calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Conferentie Onderzoeks- en Innovatie-ecosystemen

0106

13.00- 17.30 uur Utrecht
Image
Netwerk van mensen
Werkt u aan het versterken van een onderzoeks- en Innovatie-ecosysteem? Heeft u veel ervaring in het organiseren van een ecosysteem of loopt u tegen uitdagingen aan? Meld u dan aan voor de conferentie Onderzoeks- en innovatie-ecosystemen op 1 juni 2022.

Wat:  Conferentie Onderzoeks- en Innovatie-ecosystemen:
K
eynotes, breakoutsessies en een netwerkborrel voor deskundigen op het gebied van netwerken over onderzoeks-en innovatie-ecosystemen.

Waar: Villa Jongerius,  Kanaalweg 64 te Utrecht

Wanneer: 1 juni 2022 - 13.00u tot 17.30u

Meer informatie

Tijdens de conferentie Onderzoeks- en Innovatie-ecosystemen brengen we ervaringsdeskundigen met elkaar in contact en vertellen inspirerende sprekers over hun ervaringen. Ook gebruiken we deze bijeenkomst om aanwezigen op de hoogte te brengen van de uitkomsten van de Learning Labs die al georganiseerd zijn door de Learning Community Ecosystemen. Learning Labs bieden een bottom-up platform voor verdieping, discussie en ontmoeting. 

Bekijk hieronder het gehele programma.

Programma

Woensdag 1 juni

 • 13:00 – 13:30 uur: Registratie en ontvangst

 • 13:30 – 13:35 uur: Opening

 • 13:35 – 14:05 uur: Eerste keynote spreker

 • 14:05 – 14:35 uur: Tweede keynote spreker

 • 14:35 – 16:10 uur: 2 Rondes van 4 interactieve breakoutsessies over uitdagingen bij het vormen van een ecosysteem. (Korte pauze tussendoor.)

 • 16:10 – 16:20 uur: Plenaire terugkoppeling en afsluiting door Michiel Sweers, directeur Innovatie & Kennis bij het ministerie van EZK

 • 16:20 – 17:30 uur: Netwerkborrel en Matchmaking element tijdens borrel

Breakoutsessies

In de breakoutsessies staan de thema’s van de 4 Learning Labs die het afgelopen half jaar zijn georganiseerd centraal. Voor een interessante mix van deelnemers in deze breakoutsessies moedigen we deelnemers die bij de Learning Labs van dit voorjaar aanwezig waren te kiezen voor het thema van het Learning Lab waar ze eerder aan deelnamen.

 • Ecosysteemgrenzen en verbreding en diversificatie van een ecosysteem –  Gespreksleider Victor Haze – Ecosystem Strategy Designer

In het Learning Lab Ecosysteemgrenzen zijn met een eerdere workshop in februari 2022 de grenzen van het MedTech ecosysteem verkend. In deze breakoutsessie combineren we de vraag naar wat en wie de grenzen van een ecosysteem bepaalt met de thematiek van verbreding en diversificatie van ecosystemen. 

 • Versterking en vernieuwing: het betrekken van mkb’ers in onderzoeks- en/of innovatie-ecosystemen - Gespreksleider Marcel Kleijn – Senior Adviseur Strategie bij InnovationQuarter

In het Learning Lab Kennissessie van april 2022 werd de rol van het mkb in de versterking en vernieuwing van ecosystemen voor het voetlicht gebracht. In deze parallelsessie discussiëren we verder over welke kansen en mogelijkheden het mkb biedt om onderzoeks- en/of innovatie-ecosystemen te vernieuwen en te versterken en wat daarvoor nodig is.

 • Versterking en vernieuwing: het betrekken van beroepsopleidingen (mbo en hbo) in ecosystemen - Maarten van Gils - Lector Smart Business & Programmamanager Smart Region bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

In het Learning Lab Kennissessie van april 2022 was het vizier gericht op de kansen en mogelijkheden van beroepsopleidingen (mbo en hbo) in het versterken en vernieuwen van ecosystemen. In deze parallelsessie discussiëren we hierover verder.

 • Ecosysteem metrics - Gespreksleider Erik Stam – Decaan en hoogleraar Utrecht University School of Economics

In de eerste workshop van het Learning Lab Ecosysteem metrics van maart 2022 stond de informatiebehoefte van ecosystemen en hoe we daarin adequaat kunnen voorzien centraal. Hoe kan de staat en de ontwikkeling van een ecosysteem goed in beeld worden gebracht? Hoe definiëren we een ecosysteem en hoe meten we ‘het’? In deze sessie gaan we hier verder op in.

Per sessie zijn een maximaal aantal plekken beschikbaar (hierbij geldt vol=vol). Zit uw voorkeur sessie in de ene ronde vol? Kijk dan of er in de andere ronde nog plek is.

Deze conferentie wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Rathenau Instituut. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

Gerelateerde publicaties