calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Kennisinstellingen richten netwerk op rond evaluatie maatschappelijke impact

nieuws
28 oktober 2021
Innovatie Wetenschapsbeleid impact

Foto: Randy Fath via Unsplash

Image
Bouwvakkers werken aan een schuur in aanbouw
Een groep medewerkers van Nederlandse kennisinstellingen, onder wie van het Rathenau Instituut, heeft de Impactalliantie opgericht. Dat is een netwerk dat kennis wil uitwisselen rond het evalueren, verbeteren en organiseren van de maatschappelijke impact van onderzoek.

In het kort:

  • De Impactalliantie is een nieuw kennisnetwerk dat zich bezighoudt met de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek.
  • Het netwerk richt zich op de evaluatie en organisatie van het onderzoek.
  • De Impactalliantie wil kennis en ervaring bundelen en uitwisselen.

Nederland kent veel initiatieven om te zorgen dat wetenschap impact heeft op de maatschappij. Voorbeelden zijn kenniscocreatie, living labs en citizen science. Daarnaast worden er methoden ontwikkeld om de maatschappelijke impact van wetenschap beter te evalueren en daarmee het leervermogen op dit punt te versterken. De kennis en ervaring óver impact is echter verspreid over verschillende organisaties en domeinen. Daarom hebben medewerkers van Nederlandse kennisinstellingen de Impactalliantie opgericht.

De Impactalliantie is een initiatief van medewerkers van Tilburg University, de Erasmus Universiteit Rotterdam, Deltares, Wageningen University & Research, ZonMw, het Centrum voor Wetenschap- en Technologiestudies (Universiteit Leiden), en het Rathenau Instituut.

Evalueren, verbeteren, organiseren

Het doel van de Impactalliantie is om de kennisuitwisseling en samenwerking te bevorderen tussen vakgebieden en instellingen. Want de kennis over impact is verspreid onder academische en toegepaste onderzoekers, onder onderzoeksfinanciers, onder beleidsmakers en onder consultants op uiteenlopende vakgebieden als water, landbouw en gezondheidszorg.

De Impactalliantie richt zicht op twee hoofdthema’s. Het eerste thema gaat over het verantwoord evalueren van maatschappelijke impact. Het tweede thema focust op het verbeteren en organiseren van maatschappelijke impact. Deze twee thema’s zijn relevant voor alle wetenschappelijke disciplines en voor uiteenlopende organisaties.

Online bijeenkomsten, nieuwsbrief, LinkedIn

Het netwerk wil verschillende groepen bijeenbrengen. Denk daarbij aan impactprofessionals die zich bezighouden met evaluatie en valorisatieadvies, aan beleidsmakers bij onderzoeksinstellingen of onderzoeksfinanciers, aan impactexperts uit specifieke wetenschappelijke disciplines en aan onderzoekers van wetenschapsbeleid en innovatie.

De Impactalliantie wil elke maand een online bijeenkomst organiseren. Daarnaast verstuurt het netwerk een maandelijkse nieuwsbrief. Ook komt er een LinkedIn-groep. Verder stimuleert het netwerk de oprichting van thematische werkgroepen of sectorale hubs.

De Impactalliantie staat open voor medewerkers van uiteenlopende organisaties, zoals onderzoeksinstellingen, onderzoeksfinanciers, overheden, adviseurs en intermediaire organisaties. Geïnteresseerden kunnen mailen met Laurens Hessels (Rathenau Instituut) via l.hessels@rathenau.nl.

Gerelateerde content: