calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Digitalisering als kans voor versterking lokale democratie - Webinar

1401

14:00 Online (site Vereniging van Griffiers)
Image
De Ronde Venen_ Marlies Wessels
Op verzoek van de Vereniging van Griffiers (VvG) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) deed het Rathenau Instituut onderzoek naar de rol van digitalisering in het werk van griffiers. Op dinsdag 14 januari vindt over dat thema het webinar 'Digitalisering als kans voor versterking van de lokale democratie' plaats. Het webinar geeft griffiers de gelegenheid om onderling te spreken over kansen en dilemma’s van digitalisering binnen de praktijk van griffie en gemeenteraad.

Deelnemers aan het webinar zijn Paul Diederen, themacoordinator bij het Rathenau Instituut en Robert van Dijk, griffier van Teylingen en lid van de VNG Commissie Informatiesamenleving. Petra Paulides, adviseur van Democratie in Actie en voormalig griffier van de gemeente Woudrichem zal optreden als host. Tijdens de uitzending kunnen kijkers vragen stellen, praktijkvoorbeelden doorgeven en polls invullen.

In het onderzoek Griffiers en Digitalisering, dat het Rathenau Instituut op 14 juni 2019 presenteerde tijdens de ALV van de landelijke Vereniging van Griffiers, stond de vraag centraal hoe griffiers in gemeenteraden en provincies de mogelijkheden van digitalisering kunnen benutten om de kwaliteit van het raadswerk, het raadsdebat en de lokale democratie te verbeteren.

Handvatten voor benutten van digitale mogelijkheden
Uit het onderzoek kwam naar voren dat elke gemeente en provincie in principe een eigen aanpak vraagt. Tegelijkertijd biedt het rapport handvatten om van elkaars ervaringen te leren en de mogelijkheden van digitale ontwikkelingen te benutten. In interviews en een workshop die in het kader van het onderzoek werd georganiseerd, gaven griffiers tal van voorbeelden en ideeën om digitale en andere instrumenten in te zetten voor de uitdagingen waarvoor zij zich gesteld weten. De inzichten uit dit rapport kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de belangrijke functie die griffiers vervullen.

Paul Diederen zal tijdens het webinar op 14 januari input geven op basis van de inzichten uit het rapport. Inschrijven is mogelijk via de website van de VvG