calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Kennisbijeenkomst: Hoe werk blijft veranderen

Wordt live gestreamd

0810

14.00-16.30 Online

Foto: Dylan Ferreira/Unsplash

Image
Een videovergadering gezien vanuit de rug van een persoon
De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede kamer organiseert de online kennisbijeenkomst ‘Hoe werk blijft veranderen’. Tijdens deze kennisbijeenkomst geven de Kamerleden inzicht in wat de commissie de afgelopen tijd aan kennis heeft verzameld over het onderwerp veranderende arbeidsmarkt. Ook nemen verschillende deskundigen u mee in wat de politiek en de overheid zouden moeten weten over en doen met de veranderende arbeidsmarkt, welk inzicht is nog niet ingedaald bij politici en de overheid? Onderzoeker Djurre Das zal namens het Rathenau Instituut aanschuiven als deskundige.

Wat:  Kennisbijeenkomst 'Hoe werk blijft veranderen'

Waar: Online via de website van de Tweede Kamer

Wanneer: 8 oktober 2021 14.00 - 16.30u

De arbeidsmarkt is blijvend in beweging en kent veel onzekerheden. Daarom heeft de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het brede thema van de ‘Veranderende arbeidsmarkt’ in haar kennisagenda opgenomen en verder onderzocht. De commissie richtte zich met een speciaal programma op de vraag hoe de arbeidsmarkt de komende jaren gaat veranderen en welke toekomstscenario’s er zijn voor de arbeidsmarkt bij een volgende crisis met als doel om de kennispositie van de Tweede Kamer op dit punt te versterken. 

Het programma is in twee thema’s ingedeeld. Het eerste thema is de 'veranderende arbeidsmarkt'. Hieronder vallen drie onderwerpen, namelijk de platformeconomie, de krapte op de arbeidsmarkt en de robotisering. Het tweede thema was 'leven lang gezond werken en leren'. Onder dit thema vallen drie onderwerpen, namelijk duurzame inzetbaarheid, gezond langer doorwerken en een leven lang leren.

Volg het live en stel een vraag

De kennisbijeenkomst is live te volgen via www.tweedekamer.nl/kennisbijeenkomst. Tijdens de kennisbijeenkomst kunt u via deze link ook vragen insturen over de veranderende arbeidsmarkt. De aanwezige Kamerleden en externe deskundigen zullen tijdens de bijeenkomst ingaan op enkele vragen van kijkers.

Programma

  • Welkom door de dagvoorzitters Judith Tielen (VVD) en Gijs van Dijk (PvdA). De dagvoorzitters geven een toelichting op wat de commissie de afgelopen tijd aan kennis heeft verzameld over het onderwerp veranderende arbeidsmarkt.
  • Aansluitend licht Marjolein Olde Monninkhof van het Sociaal en Cultureel Planbureau de onderzoeksresultaten toe van de SCP-onderzoeksreeks De veranderende wereld van werk.

Ronde I:

  1. Marjolein Olde Monninkhof, adjunct-directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
  2. Romke van der Veen, Sociaal Economische Raad (SER)
  3. Djurre Das, onderzoeker Rathenau Instituut
  4. Tof Thissen, algemeen directeur UWV Werkbedrijf

Ronde II:

  1. Marjolein ten Hoonte, directielid Randstad
  2. Michiel Muller, oprichter/directeur Picnic
  3. Conny Helder, zorgbestuurder
  4. Vertegenwoordiger bedrijfsleven, nog niet bevestigd

Gerelateerde content van het Rathenau Instituut