calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Verantwoorde digitalisering in het hoger onderwijs - symposium

0403

12:30 - 18:00 Auditorium, campus TU Eindhoven
Image
Laptops in de klas
Op 4 maart spreekt Bart Karstens van het Rathenau Instituut over kunstmatige intelligentie in de context van onderwijs en leren. Hoe zorgen we dat nieuwe digitale toepassingen verantwoord worden ingezet in het hoger onderwijs? De Technische Universiteit Eindhoven organiseert over die vragen het symposium 'Education and learning in the age of AI'.

Kunstmatige intelligentie heeft impact op ons werk, in diverse sectoren. Wat betekent AI voor het hoger onderwijs? Op welke manieren wordt het nu al ingezet? En wat is er nodig om dit goed te doen? Die vragen komen op 4 maart aan de orde.

Vanuit het Rathenau Instituut levert Bart Karstens een bijdrage aan het programma. Hij verzorgt de presentatie How to Manage Value-Conflicts when AI Enters the Classroom?. Het Rathenau Instituut adresseerde al eerder belangrijke aandachtspunten bij het inzetten van kunstmatige intelligentie in het hoger onderwijs.

Waarden beschermen

De inzet van nieuwe technologieën in het hoger onderwijs vindt op steeds grotere schaal plaats. Dit verandert de traditionele rollen van docenten, studenten en instellingen. Het verandert ook de inrichting van het curriculum en leidt tot nieuwe vormen van toetsing en certificatie. Om tot een verantwoorde inzet van nieuwe digitale technologie te komen, moeten toepassingen worden ingebed in de goede praktijken die Nederland kent wat betreft de kwaliteit van onderwijs, didactiek en pedagogiek.

Naast de verwachte opbrengst van digitale toepassingen, bijvoorbeeld leerwinst of efficiënter management, vragen waarden als privacy en digitale veiligheid, maar ook rechtvaardigheid, autonomie, democratische besluitvorming en controle over technologie de aandacht. Digitalisering van onderwijs maakt het nodig om die waarden deels opnieuw te definiëren. Wat betekent dit voor universiteiten en hogescholen? En voor bijvoorbeeld de politiek en het beleid?

Over de manieren om tot een verantwoorde inzet van nieuwe digitale technologie in het onderwijs te kunnen komen, vertelt Bart Karstens op 4 maart. 

Over het programma

Daarnaast zijn onder meer Alindo Oliveira (hoogleraar Computer Science & Engineering, Instituto Superior Técnico), Anka Gajentaan (Senior Vice President, Randstad Global) en Chris Snijders (hoogleraar Human-Technology Interaction, TU Eindhoven) te gast. Zij gaan ieder vanuit een ander perspectief in op hoe AI de toekomst van werk en onderwijs verandert. 

Het evenement wordt georganiseerd door het Center for Humans and Technology, het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (EAISI) en Studium Generale Eindhoven, en is gratis toegankelijk.