calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Integraal beleid nodig voor faciliteren gentherapie

bericht aan het parlement
24 september 2020

Foto: Shutterstock

Image
Integraal beleid gentherapie
De Nederlandse overheid stimuleert op allerlei manieren de ontwikkeling van nieuwe medische behandelvormen, zoals gentherapie. In het politieke debat over gentherapie is veel aandacht voor het aanpassen van de milieuwetgeving om klinisch onderzoek met gentherapie te versnellen en in lijn te brengen met het beleid in andere Europese landen. Maar het waarmaken van de belofte van gentherapie hangt van veel meer aspecten af. In dit Bericht aan het parlement geeft het Rathenau Instituut drie aandachtspunten voor een verantwoord beleid voor gentherapie.

In het kort:

  • Zorg voor integraal beleid voor gentherapie(onderzoek) dat is afgestemd tussen ministeries.
  • Beleid dat gentherapieonderzoek faciliteert moet duidelijke voorwaarden stellen voor (rapportage over) veiligheid en effectiviteit.
  • Prijs- en innovatiebeleid moeten de beschikbaarheid van, en toegang tot, gentherapie voor patiënten met zeldzame ziekten waarborgen.
Lees het volledige Bericht aan het parlement