calendar tag arrow download print
Image
Innoveren met AI
bericht aan het parlement
05 maart 2020

Zeven acties voor verantwoord innoveren met AI

Foto: Slimme spiegel - John Locher / Hollandse Hoogte
Op 12 maart 2020 vergadert de Tweede Kamer over kunstmatige intelligentie (AI) en sleuteltechnologieën. AI is van toenemend belang voor onze maatschappij en economie. Volgens het kabinet dient de inzet van AI plaats te vinden met inachtneming van publieke waarden en mensenrechten. Het Rathenau Instituut stelt in een Bericht aan het Parlement 7 acties voor om maatschappelijk verantwoorde AI-innovatie mogelijk te maken.