calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Besluiten over radioactief afval: lessen uit Europa en perspectieven voor Nederland

Op 12 oktober gaat het over wat Nederland kan leren van landen zoals Finland, dat in 2025 een eindberging voor radioactief afval in gebruik wil nemen (foto: Emmi Kolhonen/ANP)

Image
De locatie in Onkalo waar de Finse overheid haar radioactief afval wil bergen.
Europese landen zoeken al decennia naar een oplossing voor de eindberging van radioactief afval. Het ene land is daarin verder dan het andere. Duitsland, Zwitserland en Groot-Brittannië zijn op zoek naar een bergingslocatie. Frankrijk en Zweden hebben inmiddels een locatie gekozen. Hoe pakken deze landen dit aan? En wat kan Nederland hiervan leren? Op donderdag 12 oktober delen internationale experts hun inzichten en horen we graag hoe Nederland volgens u het beste kan beslissen over de toekomst van radioactief afval.

Deze bijeenkomst vindt plaats van 9.30 tot 17.30 in de Willem Twee Fabriek in Den Bosch.

Lessen uit Europa

In de ochtend presenteren we de bundel The Future of Radioactive Waste Governance: Lessons from Europe. Daarna vertellen drie internationale experts hoe landen als België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland beslissen over het langdurig beheer van radioactief afval. 

  • Dr. Anne Bergmans is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Antwerpen. Ze doet onder meer onderzoek naar het langetermijnmanagement van radioactief afval en de rol van inspraak en participatie daarbinnen. Ze is betrokken bij participatietrajecten in België voor de zoektocht naar een bergingslocatie voor radioactief afval.
  • Dr. Sophie Kuppler is onderzoeker bij het Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS) bij het Karlsruhe Institute for Technology (KIT). Ze is expert op het gebied van sociotechnologische analyses van het beheer van radioactief afval, in het bijzonder in Duitsland en Zwitserland.
  • Dr. Markku Lehtonen is een sociale wetenschapper verbonden aan de Pompeu Fabra University (Barcelona) en de Autonome Universiteit van Barcelona. Zijn onderzoek richt zich op energiebeleid en - governance, waaronder kernenergie en radioactief afval. Hij schreef over de besluitvorming in onder meer Frankrijk, Finland, Groot-Brittannië en Zweden.

Samen met een panel en het publiek bespreken we wat Nederland hiervan kan leren. Deze lessen nemen we mee naar de workshops die we in de middag organiseren. In het panel zitten onder andere: Marie-Noëlle Martin (ministerie van IenW), Jan Haverkamp (Greenpeace en WISE), Wim Bijsterbosch (provincie Drenthe), Jan Boelen (COVRA) en Anne Loeber (Athena Instituut).

Workshops

In de middag kunt u deelnemen aan verschillende workshops. Hierin bespreken we specifieke onderdelen van het besluitvormingsproces over het langdurig beheer van radioactief afval. Via het aanmeldformulier dat hieronder staat, geeft u uw voorkeur door. Op basis van de aanmeldingen maken we een indeling waarbij voor elk thema voldoende diverse perspectieven aan bod komen. U kunt kiezen uit de volgende thema’s:

Aanmelden

Statusbericht

Sorry...This form is closed to new submissions.

Gerelateerde publicaties: