calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Dossier Advies Besluitvormingsproces toekomst radioactief afval

Dossier
09 september 2021

Het COVRA-gebouw in Nieuwdorp (foto: Evelyne Jacq/ANP)

Image
Het COVRA-gebouw in Nieuwdorp

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Rathenau Instituut gevraagd om in 2024 te adviseren hoe het besluitvormingsproces over het langdurig beheer van radioactief afval in Nederland eruit zou kunnen zien. Op deze pagina laten we zien wat we doen rond dit onderwerp. Ook verwijzen we naar andere informatie die hierover op onze site te vinden is.

Nederland produceert dagelijks radioactief afval dat voor een periode van ten minste honderd jaar bovengronds wordt opgeslagen. Die opslag gebeurt in Zeeland bij de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA). Ook in de periode daarna dient dit radioactief afval zodanig beheerd te worden dat het geen gevaar oplevert voor mens en milieu. Een deel van dit afval kan namelijk honderdduizenden jaren radioactief blijven.

De regering wil rond het jaar 2130 gebruik kunnen maken van een definitieve ondergrondse opbergplaats voor Nederlands radioactief afval. Ze heeft nog niet besloten hoe het besluitvormingsproces hiervoor eruit zal zien. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Rathenau Instituut gevraagd om in 2024 te adviseren hoe dit besluitvormingsproces eruit zou kunnen zien. Om dit advies te kunnen maken, organiseert het Rathenau Instituut verschillende onderzoeks-  en dialoogactiviteiten. De resultaten hiervan zullen we in de loop van het programma op deze pagina delen.

Onze activiteiten bouwen voort op de studie Bouwstenen voor participatie die we in 2015 uitbrachten. Daarin formuleerden we een visie op het betrekken van burgers bij besluitvorming over het langdurig beheer van radioactief afval. Deze studie werd uitgevoerd ter voorbereiding op het Nationale Programma voor het Beheer van Radioactief Afval en Verbruikte Splijtstoffen, dat in 2016 door de minister van Infrastructuur en Milieu is vastgesteld.

Vragen over het project Advies Besluitvorming toekomst radioactief afval

Gerelateerde publicaties: