calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Onderzoek en dialoog over besluitvorming toekomst radioactief afval

Artikel
11 juli 2019

Koelwater voor de kernreactor in de elektriciteitscentrale van Borssele stroomt in de Westerschelde. Foto: Corné Sparidaens / Hollandse Hoogte

Image
Kerncentrale Borssele

Nederland produceert dagelijks radioactief afval. Dit gebeurt onder andere in de kerncentrale van Borssele, in ziekenhuizen en onderzoeksinstituten. Radioactief afval zendt ioniserende straling uit. Blootstelling daaraan kan schadelijk zijn voor mens en milieu. Hoe lang dit afval radioactief blijft, verschilt. Voor een deel van dit afval duurt dat enkele dagen of jaren, voor een ander deel honderdduizenden jaren. Omdat dit afval moet worden opgeslagen totdat het niet meer schadelijk is, is het belangrijk om het langdurig goed te beheren.

In het kort

  • Hoe het besluitvormingsproces over het langdurig beheer van radioactief afval eruit gaat zien, is nog niet vastgesteld.
  • De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Rathenau Instituut advies gevraagd over hoe dit besluitvormingsproces eruit zou kunnen zien.
  • Om dit advies in 2024 te kunnen uitbrengen, werken we aan verschillende projecten.

Nederland produceert dagelijks radioactief afval dat tijdelijk bovengronds wordt opgeslagen bij de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval in Zeeland (COVRA). Als de plannen van de regering uit 2016 worden uitgevoerd, zal Nederland  rond 2130 overgaan op een eindberging in de diepe ondergrond.

Hoe het besluitvormingsproces over het langdurig beheer eruit gaat zien, heeft de overheid nog niet vastgesteld. Daarbij gaat het over vragen als waar het afval komt te liggen, welke beheermethode wordt gebruikt en wie, op welk moment bij de beslissingen betrokken worden. Wel heeft de Europese Unie bepaald dat het publiek voorlichting moet krijgen over het langdurig beheer van radioactief afval en de mogelijkheid om te worden betrokken bij de besluitvorming hierover (richtlijn 2011/70/Euratom). De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom het Rathenau Instituut gevraagd om in 2024 te adviseren over hoe het besluitvormingsproces eruit zou kunnen zien en op welke manier het publiek daarbij kan worden betrokken.

Om dit advies te maken, werken we aan verschillende projecten. Zo brengen we in samenwerking met de Stichting Historie der Techniek de geschiedenis van de Nederlandse omgang met radioactief afval in kaart, met als doel om hiervan te leren. Om zicht te krijgen op de vraag of het wet- en regelgevend kader in Nederland gereed is om een besluit over het langdurige beheer van radioactief afval te nemen, doen we  onderzoek met de Universiteit Utrecht. Met internationale onderzoekers kijken we wat Nederland kan leren van de besluitvorming rond het langdurig beheer van radioactief afval in andere Europese landen.

De onderzoeken bespreken we in verschillende bijeenkomsten met experts, belanghebbenden, bestuurders en burgers. De resultaten van de onderzoek- en dialoogactiviteiten zullen we in de loop van de tijd presenteren op onze website. Gezamenlijk vormen ze bouwstenen voor het advies.

Dit bericht is geactualiseerd op 9 – 9 – 2021