calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Veelgestelde vragen

Waardevol digitaliseren
Image

Gemeenten kregen de afgelopen jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Lokale bestuurders hebben daardoor een centrale rol bij het toepassen van nieuwe technologische innovaties.

De manier waarop Nederlandse gemeenten digitaal innoveren, heeft impact op de lokale democratie, de economie, functioneren van de overheid, werk, het sociale leven en de fysieke leefwereld. Bekijk de video met een paar voorbeelden. 

  We geven lokale bestuurders tien handvatten om op een maatschappelijk verantwoorde manier te kunnen digitaliseren. Bekijk deze in één overzichtelijke figuur.

  1. Verhelder nut en grenzen digitalisering vanuit publieke waarden
  2. Geef richting vanuit publieke waarden aan technologische en sociale innovatie
  3. Experimenteer lokaal in de publieke ruimte
  4. Regel de ethiek van het 'living lab'
  5. Heb oog voor de mogelijkheden van digitalisering
  6. Innoveer vanuit maatschappelijk transitieperspectief
  7. Heb oog voor de risico's van digitalisering in de gehele datawaardeketen
  8. Bescherm publieke waarden via debat, beleid, technologie en organisatie
  9. Innoveer samen en trek lessen uit de ervaringen rondom ICT
  10. Betrek burgers bij digitalisering en wees helder over wat burgerparticipatie vermag. 

  Deze lichten we verder toe onder het tabblad 'aanbevelingen'. 

  Privacy, veiligheid, autonomie, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en machtsverhoudingen. Dat zijn dingen die iedereen belangrijk vindt. Daarom noemen we ze 'publieke waarden'.

  Digitalisering kan deze waarden beïnvloeden, en heeft daarmee gevolgen voor de kwaliteit van leven van mensen.

   Binnen het thema 'Digitale samenleving' onderzoeken we hoe Nederland vorm kan geven aan de digitale toekomst. 

   Het rapport Waardevol digitaliseren. Hoe lokale bestuurders vanuit publiek perspectief mee kunnen doen aan het ‘technologiespel’ valt binnen dit onderzoeksthema en is geschreven op verzoek van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).