calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Digitale samenleving

Thema
Image
Digitalisering veroorzaakt een maatschappelijke verandering die vragen oproept over veiligheid, discriminatie, beïnvloeding en de macht van technologiebedrijven. Europese landen, bedrijven en burgers maken zich zorgen over hun beperkte vermogen om de digitale wereld technologisch, economisch en democratisch vorm te geven. Kwaadwillenden en statelijke actoren gebruiken de gaten in de digitale infrastructuur. Verkiezingssystemen worden gehackt en bedrijfsgeheimen gestolen. Sociale media verbinden mensen, maar wakkeren ook verdeeldheid aan. Nederland en Europa zoeken daarom mogelijkheden om een op waarden gebaseerde digitale samenleving te realiseren.

De coronacrisis vergroot bovengenoemde kwesties uit. Digitale technologie blijkt een uitkomst tijdens lock-downs, maar tegelijkertijd worden de beperkingen van digitaal contact zichtbaar: vereenzaming, leerachterstanden of gebrekkige interactie tussen therapeut en patiënt. Hoe zorgen we voor goede digitale zorg, onderwijs en werk, waarbij niet de slimme algoritmen, maar de mens centraal staat? Hoe kunnen we gezamenlijk de digitale wereld vormgeven? Inmiddels wordt ook een andere keerzijde van digitale toepassingen zichtbaar: het energieverbruik. Kan digitaal ook duurzaam zijn?

Subthema's

Binnen het thema 'Digitale samenleving' doen we op drie onderwerpen nieuw onderzoek.

 • Digitaal zeggenschap

  Hoe herwinnen we digitale zeggenschap over kritieke infrastructuur en publieke sector?

  digitale veiligheid subthema
 • Digitaal samenleven

  Hoe leven we digitaal samen in vervlochten reële en virtuele werelden?

  Intelligente machines in praktijk - meisje met robot
 • Duurzaam digitaal

  Hoe kunnen duurzaamheid en digitalisering hand in hand gaan?

  datacentra in aanbouw in Middenmeer, Nederland.