calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Rathenau Instituut spreekt met Kamercommissie LNV over CRISPR-Cas

Artikel
01 februari 2023

‘Burgers zijn niet tegen nieuwe gentechnieken an sich’, zei onderzoeker Michelle Habets tegen de Kamercommissie, 'maar ze betwijfelen of ze zullen worden ingezet voor maatschappelijk relevante doelen' (foto: Dirk Hol)

Image
Onderzoeker Michelle Habets spreekt tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over CRIPR-Cas

Op 31 januari nam het Rathenau Instituut deel aan een rondetafelgesprek met de vaste Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In dit rondetafelgesprek stond het thema CRISPR-Cas centraal. Het Rathenau Instituut ziet kansen om bij het vormen van modern biotechnologiebeleid rekening te houden met zowel het publieke belang als met wensen van burgers.

Lees onze volledige position paper

Gerelateerde publicaties: