calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Veelgestelde vragen

Griffiers en digitalisering
Image
Griffiers en digitalisering

We krijgen in ons werk bijna allemaal te maken met de invloed van nieuwe digitale technologieën. Dat geldt ook voor de beroepspraktijk van griffiers, met hun spilfunctie tussen gemeenteraden en Provinciale Staten enerzijds, en bestuurders, ambtenaren en inwoners anderzijds. Zij hebben dagelijks te maken met een enorme groei aan informatie via digitale kanalen - vanuit het bestuur, vanuit inwoners, belangengroeperingen en bedrijven. Ook de interactie tussen de raad en het bestuur, en de relatie met inwoners verandert door digitalisering. Gemeenteraden proberen bijvoorbeeld steeds vaker via digitale weg inwoners te betrekken. In dit rapport verkende het Rathenau Instituut hoe digitalisering optimaal kan worden ingezet om de lokale democratie vitaler en sterker te maken.

Griffiers kunnen – in overleg met hun raads- en stateleden – verschillende dingen doen om te zorgen dat digitalisering in hun gemeente of provincie bijdraagt aan een vitale en sterke lokale democratie. In het rapport noemen we er drie.

  • Informatie beter managen door de informatie vanuit het college behapbaar aan te bieden. Zo ontstaat er ook ruimte voor aanvullende informatie van elders, bijvoorbeeld uit de samenleving of onafhankelijk onderzoek. Dit verhoogt de kwaliteit van de besluitvorming.
  • De controle van het bestuur efficiënter maken, zodat de raad vaker proactief kan optreden en het politieke debat kan voeren over zaken die zij belangrijk vinden.
  • Het verstevigen van de contacten met de samenleving door het democratisch proces zichtbaarder te maken en burgers te betrekken door samenwerking en inspraak.

Voor dit rapport werd literatuuronderzoek en empirisch onderzoek gedaan. In de interviews en workshop die we voor dit onderzoek organiseerden, gaven griffiers ons tal van voorbeelden en ideeën voor het inzetten van digitale instrumenten die kunnen helpen bij de uitdagingen in hun werk. Want de democratie vraagt permanent om onderhoud en meebewegen met de tijd. Met de inzichten uit dit rapport draagt het Rathenau Instituut bij aan de verdere ontwikkeling van de centrale functie die griffiers hierin vervullen.

Binnen het thema 'Digitale samenleving' onderzoeken we hoe Nederland vorm kan geven aan de digitale toekomst. We brengen daarbij ook in kaart wat digitalisering betekent voor verschillende (beroeps)praktijken, zoals die van griffiers.

Het rapport Griffiers en digitalisering. Naar een sterkere lokale democratie valt binnen dit onderzoeksthema en is geschreven op verzoek van de Vereniging van Griffiers (VvG), en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Dit onderzoek is een vervolg op het rapport Waardevol digitaliseren. Hoe lokale bestuurders vanuit publiek perspectief mee kunnen doen aan het 'technologiespel, dat het Rathenau Instituut eerder publiceerde op verzoek van de VNG.