calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Rathenau Instituut en Hogeschool van Amsterdam lanceren onderzoekstraject Hybrid Democracy

nieuws
16 maart 2022

Illustratie: Digital Society School

Image
Hybrid Democracy
In de nieuwe samenwerking tussen het Rathenau Instituut en de Digital Society School (DSS) van de Hogeschool van Amsterdam staat de digitale transformatie van democratie centraal. De titel van het nieuwe onderzoekstraject, "Hybrid Democracy", verwijst naar de uitdaging waar de samenleving nu voor staat: het democratisch besturen van een hybride online en fysieke wereld. Het traject heeft als doel om instrumenten te ontwerpen die het publieke debat over deze uitdaging stimuleren.

Democratische instellingen herwaarderen

Het Rathenau Instituut ondersteunt de publieke en politieke oordeelsvorming over maatschappelijke impact van wetenschap en technologie. "Met de start van het Hybrid Democracy-traject erkennen zowel de Digital Society School als het Rathenau Instituut dat digitalisering onze democratie daadwerkelijk transformeert," zegt Linda Kool, onderzoekscoördinator Digitale samenleving bij het Rathenau Instituut. "Daarom zijn wij van mening dat democratische instellingen dringend een upgrade nodig hebben."

Het nieuwe traject zal voortbouwen op recente publicaties van het Rathenau Instituut. Die omvatten onder andere een internationale vergelijking van initiatieven die digitale democratie ondersteunen, zoals online overleg, agendering en instrumenten voor besluitvorming. Daarnaast wordt er in het traject gebruik gemaakt van toekomstverkenningen over technologische ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor de democratie, zoals desinformatie en politieke microtargeting.

Digitalisering voor duurzame ontwikkeling

"We verwachten dat de uitkomsten van deze samenwerking zowel burgers als ontwerpers van digitale technologie zullen helpen om deel te nemen aan het publieke debat, maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en na te denken over hun rol en verantwoordelijkheid", aldus Henk de Jong, directeur van het Rathenau Instituut. "De samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam draagt ook bij aan ons begrip van de praktijk van digitale transformaties en ons vermogen om opties te ontwikkelen voor het wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid."

De missie van de Digital Society School (DSS) is de impact van technologie op de samenleving te onderzoeken, vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om de transformatie te sturen en deze kennis en vaardigheden door te geven aan een nieuwe generatie professionals, met als doel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030 te realiseren. "Met de lancering van dit traject willen we ervoor zorgen dat de digitale transformatie van de democratie bijdraagt aan welzijn, welvaart en veerkracht in de samenleving", aldus Gijs Gootjes, medeoprichter van DSS. "Samen zullen we de architecten van transformatie trainen in het begrijpen, benutten en versterken van democratie."

Pieter van Boheemen, onderzoeker bij het Rathenau Instituut, coördineert het traject. De onderzoeksagenda richt zich in eerste instantie op technologisch burgerschap, de toekomst van digitale media en democratische controle over technologie. "Ik ben erg enthousiast over het inzetten van de verbeeldingskracht van design om bij te dragen aan het toekomstbestendig maken van democratische samenlevingen."

Gerelateerde content: