calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Veelgestelde vragen

Verstandig internationaliseren
Image

Er zijn 29 publieke kennisorganisaties in Nederland. Lees hier het hele overzicht. Zij doen wetenschappelijk onderzoek gericht op een bepaald onderwerp, en combineren dat met kennisintensieve dienstverlening. 

Binnen deze groep zijn er 5 organisaties voor toegepast onderzoek. Die richten zich meer dan de andere publieke kennisorganisaties expliciet op dienstverlening en onderzoek voor de private sector. 

Organisaties voor toegepast onderzoek werken voor:

 • de samenleving - door naar oplossingen te zoeken voor maatschappelijke vraagstukken;
 • de markt - door de concurrentiepositie en het innovatievermogen van Nederlandse bedrijven te versterken.
 • het beleid - door de overheid te ondersteunen.

Er zijn in Nederland 5 organisaties voor toegepast onderzoek:

 • TNO - Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek
 • Wageningen Research
 • Deltares - Onderzoek op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur in deltagebieden
 • NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum
 • MARIN - Maritime Research Institute Netherlands

Zij hebben zich verenigd in de zogenoemde TO2-federatie, waarbij TO2 staat voor Toegepast Onderzoek Organisaties.

Tot maart 2018 was ook ECN, onderzoekscentrum voor energietechnologieën, onderdeel van de TO2-federatie. Inmiddels is ECN als zelfstandige organisatie ontmanteld en zijn onderdelen ondergebracht bij TNO onder de naam ‘ECN part of TNO’.

 

Dit rapport Verstandig internationaliseren is gebaseerd op literatuuronderzoek en interviews met projectleiders van internationale projecten. We hebben ons geconcentreerd op de internationale activiteiten van Deltares, het kennisinstituut dat zich toelegt op toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. We hebben 15 internationale projecten bekeken uit de omvangrijke projectenportefeuille van Deltares.

Om te kijken of onze bevindingen breed herkend worden, hebben we ook gesproken met:

 • medewerkers van TNO die verantwoordelijk zijn voor de internationale strategie;
 • medewerkers van Wageningen Research die verantwoordelijk zijn voor de internationale strategie;
 • vertegenwoordigers van Arcadis en Royal HaskoningDHV, twee bedrijven die actief zijn in hetzelfde domein als Deltares en waarmee Deltares geregeld samenwerkt.

 

Deltares doet veel internationaal werk. Dat werk valt in te delen in twee soorten activiteiten:

 • Pre-competitief onderzoek is onderzoek waarin nieuwe, toepassingsgerichte kennis wordt ontwikkeld, die nog niet dicht genoeg bij de markt staat om direct van commerciële waarde te zijn.

  Vaak gebeurt dit onderzoek in pre-competitieve samenwerkingsverbanden: consortia van kennisinstellingen, bedrijven en/of overheden.

   
 • Internationaal contractonderzoek van Deltares bestaat uit in competitie verkregen opdrachten voor buitenlandse overheden, bedrijven en internationale organisaties zoals de Wereldbank.

  Het gaat daarbij om onderzoek waarbij Deltares zijn kennis en kunde inzet om een specifiek probleem van de klant op te lossen.
 1.  Deltares als Europees topinstituut voor veranderende stroomgebieden

 2. Microplastics: een internationaal beleidsvraagstuk

 3. Samen kennis ontwikkelen voor brownfield-management

 4. Strategische kennisalliantie met de National University of Singapore

 5. Strategische samenwerking met het Water Institute of the Gulf

 6. Stabiele jack-up schepen voor de offshore windindustrie

 7. Software voor watermanagement in New Orleans

 8. Commerciële bosbouw op Indonesische veengronden

 9. Een integrale aanpak voor het stroomgebied van de Ganges

 10. Van hulp naar handel in Mozambique

 11. Grondwaterproblematiek in Colombia

 12. Samenwerking met het World Resources Institute

 13. Een nationaal waterplan voor Mongolië

 14. Software als businessmodel

 15. Adviseursrol overheid Vietnam biedt voet aan de grond