calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Dr. Emma Hoes

Onderzoeker
Op het Rathenau Instituut is Emma Hoes onder andere betrokken bij het opzetten van de Waardenmonitor, en dan met name de ontwikkelingen van de methode ervan. De Waardenmonitor heeft tot doel in kaart te brengen hoe de Nederlandse bevolking aankijkt tegen specifieke ontwikkelingen binnen wetenschap, technologie en innovatie.

Expertise 

Emma richt zich in haar onderzoek op de verschillende uitdagingen die zijn ontstaan met de vooruitgang van digitale technologieën en daaraan verwante verschijnselen. Voorbeelden hiervan zijn misinformatie, micro-targeting, online content moderatie, AI en LLM’s (ChatGPT), en – breder gezien – de rol van sociale media in ons dagelijkse mediadieet. Ze is niet alleen geïnteresseerd in de mate waarin de vele interventies tegen deze potentieel schadelijke fenomenen effectief zijn, maar ook in hoeverre dergelijke interventies onbedoelde, negatieve spill-over effecten kunnen veroorzaken, en hoe deze op hun beurt weer over- of voorkomen kunnen worden. In haar onderzoek hanteert Emma kwantitatieve methodes, waaronder survey (experimenten). 

Opleiding en loopbaan 

Emma studeerde Politieke Communicatie (MA) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Politicologie (MSc) aan de Autonome Universiteit van Barcelona (UAB). In 2018 startte zij haar promotietraject aan het Europees Universiteit Instituut (EUI) te Florence, waar zij in 2021 promoveerde op de negatieve invloed van goedbedoelde interventies tegen misinformatie. Sinds januari 2021 is Emma postdoc aan de Universiteit van Zurich, Departement Politicologie. Deze positie bekleedt ze naast haar werkzaamheden op het Rathenau Instituut nu nog steeds voor één dag in de week.