calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Startbijeenkomst brengt werkprogramma stap verder

terugblik
26 april 2023

Voorzitter van het bestuur Maria Henneman in gesprek met de aanwezigen. De middag leverde waardevolle perspectieven en inzichten.

Image
Maria Henneman gaat in gesprek met de aanwezigen
In het Haagse Beeld&Geluid gingen onderzoekers van het Rathenau Instituut in gesprek met ruim 150 vertegenwoordigers van onder meer adviesorganen, kennisinstellingen en overheden. De gesprekken brachten waardevolle input voor de vijf thema’s in ons nieuwe werkprogramma.
Eefje Cuppen opent het evenement
Directeur Eefje Cuppen opende het evenement met een inleiding op het werkprogramma

De komende jaren wil het Rathenau Instituut inzichtelijk maken hoe wetenschap, technologie en innovatie kunnen bijdragen aan maatschappelijke opgaven, met oog voor publieke waarden. In ons werkprogramma 2023-2024 hebben we onze ambities en focusgebieden omschreven. Centraal staan de thema’s Klimaat, Digitalisering, Gezondheid, Kennis voor transities en Werking van het Wetenschapssysteem.

Onze stevige ambities kunnen we alleen waarmaken samen met anderen. De startbijeenkomst op 28 maart organiseerden we om door te praten met huidige relaties van ons instituut én met nieuwe contacten. Het thema was: de goede vraag. Via creatieve werkvormen bespraken we verschillende vragen, zoals: wat zijn goede vervolgstappen, en wie moeten we daarbij betrekken? We gebruikten onder meer de crazy-8-methode, waarbij deelnemers in acht minuten met acht verschillende ideeën moeten komen. Ook deden we het ‘pettenperspectiefspel’, waarbij deelnemers letterlijk de pet van iemand anders opzetten, om het perspectief van die ander te belichten.

Het pettenspel tijdens de lancering van het Werkprogramma 2023-2024
Deelnemers van de sessie Kennis voor transities belichten het thema met verschillende petten.

‘Het was een energieke middag’, zegt Eefje Cuppen, directeur van het Rathenau Instituut. ‘De werkvormen waren soms luchtig, maar de inhoud is heel serieus. Het is ontzettend belangrijk om gezamenlijk en vanuit verschillende perspectieven te kijken naar de rol die wetenschap, technologie en innovatie kunnen spelen in maatschappelijke transities. Veel oplossingen leveren niet alleen winnaars, maar ook verliezers. Dankzij de grote diversiteit aan aanwezigen en werkvormen hebben we veel verschillende perspectieven en kennis in beeld gekregen. Bij de verdere uitwerking van onze projecten blijven we dit soort interactie en samenwerking opzoeken.’

Deelnemers gaan in gesprek over opgroeien in de digitale samenleving
Voormalig kinderminister van Digitale Zaken, Luca Ripolli, licht zijn visie toe tijdens de deelsessie over opgroeien in de digitale samenleving.

Gerelateerde publicaties: