calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Dit zijn fieldlabs van de maakindustrie

case
17 oktober 2017
Innovatie R&D Slimme stad
Image
Aqua Dock en de Duurzaamheidsfabriek zijn voorbeelden van het type Fieldlabs van de maakindustrie.

Deze case komt uit het rapport Living Labs in Nederland.

Foto Frans Berkelaar

Aqua Dock is een gezamenlijk initiatief van het RDM Centre of Expertise (RDM CoE) van de Hogeschool Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam. De laatste twee zijn verantwoordelijk voor de aanleg en exploitatie, RDM CoE is dat voor de aansluiting op kennis, onderwijs en onderzoek. Aqua Dock bevindt zich in de Dokhaven van RDM Rotterdam. De experimenteerlocatie bestaat uit een drijvende bouwsteiger met waterkavels waaraan experimenten kunnen worden gedaan. Centraal staan het tonen van en werken aan de ontwikkeling van nieuwe technieken, producten en prototypes. Aqua Dock wil ook studenten kennis laten maken met praktijkgestuurd onderzoek.

De Duurzaamheidsfabriek is een gebouw op het Leerpark in Dordrecht waar onderwijs (voornamelijk mbo) en bedrijfsleven elkaar moeten vinden. Dit initiatief heeft als doel het onderwijs beter te laten aansluiten op de behoeften van bedrijven. Als ‘Smart Industry Fieldlab’ draagt het initiatief bij aan het opleiden van personeel dat geschikte kennis en competenties heeft voor de digitalisering van de (maak)industrie. Daarnaast staan er specialistische machines in het gebouw, zodat bedrijven toegepast onderzoek kunnen doen.

Beide initiatieven bieden een duidelijk afgebakende leer- en experimenteeromgeving voor het ontwikkelen, testen en demonstreren van technologische innovaties. Ze bieden een werkplaats met specifieke faciliteiten, waarvan het voor veel bedrijven niet rendabel is om die in eigen beheer te hebben. Zo biedt Aqua Dock een experimenteer- en testlocatie die bestaat uit een drijvende bouwsteiger met waterkavels waaraan experimenten kunnen worden gedaan. De Duurzaamheidsfabriek heeft een innovatielab met 3D-printers en lasersnijders.

Op het gebied van de gedeelde faciliteiten vertonen de Fieldlabs van de maakindustrie dus overeenkomsten met wetenschappelijke testfaciliteiten. We zien daarbij wel dat er meer sprake is van samenwerking met eindgebruikers om te komen tot oplossingen en leerervaringen. De burger speelt geen rol in deze labs, maar kennisinstellingen, ondernemers, werknemers en studenten doen wel actief mee.

 

Lees meer in het rapport:
Lees meer in het rapport: