calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Keuzes voor de toekomst van de wetenschap - debatreeks

artikel
04 juli 2019
Debat Wetenschapsbeleid maatschappelijke impact
Image
Stadsbeeld

De wetenschap staat op het punt om ingrijpend te veranderen. We hebben veel te verliezen want de Nederlandse wetenschap en ons hoger onderwijs staan aan de mondiale top. In samenwerking met de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) en de Onderwijsraad organiseert het Rathenau Instituut een serie van drie publieke debatten over de toekomst van de wetenschap.

Waarom deze debatreeks?

  • Het gaat goed met de Nederlandse wetenschap, maar er is zeker ook werk aan de winkel
  • Ons onderzoek Balans van de wetenschap 2018 laat zien dat de toekomstbestendigheid en maatschappelijke waarde van de Nederlandse wetenschap aandacht verdienen
  • Om te kunnen bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen is missie-gedreven onderzoek met impact én ruimte voor talent nodig

Werk aan de winkel voor wetenschap en samenleving

Wetenschap van wereldformaat, die verbonden is met de samenleving en ruimte geeft voor ontplooiing van talent. Dit zijn ambities uit de Wetenschapsvisie 2025, keuzes voor de toekomst. We zijn al een eind op weg: de kwaliteit van de wetenschap in Nederland is van hoog niveau, het vertrouwen erin is groot, de impact wordt groter en veelzijdiger, en de Nederlandse universiteiten trekken veel talent aan uit binnen- en buitenland. Dat is maar goed ook, want onze economie en samenleving zijn afhankelijk van wetenschappelijke inzichten en de ontwikkeling van hoogwaardige technologie voor onze werkgelegenheid en kwaliteit van leven. En voor de uitdagingen van deze tijd: denk aan wonen in een delta terwijl de zeespiegel stijgt, aan duurzame voedselproductie of onze rol in de veranderende geopolitiek.

Toch is er ook werk aan de winkel. Ons onderzoek Balans van de wetenschap 2018opgesteld op verzoek van de minister van OCW, laat zien dat de toekomstbestendigheid en maatschappelijke waarde van de Nederlandse wetenschap aandacht verdienen. Zo kan meer samenwerking tussen disciplines de benodigde impact mogelijk maken en is er wetenschap nodig die anticipeert op signalen uit de samenleving. Hoe organiseren we dat? Hoe zorgen we dat wetenschap bijdraagt aan de uitdagingen waar we nu en straks voor staan? Waar zitten de knelpunten en hoe kunnen we leren van waar het goed gaat?

Met elkaar in gesprek over oplossingen
Over de beste weg naar wetenschap met waarde voor de toekomstige samenleving organiseert het Rathenau Instituut in samenwerking met de Onderwijsraad en AWTI een serie debatten. Ieder met als uitgangspunt een maatschappelijke uitdaging die samenleving, politiek én wetenschap samen moeten aangaan. Want m
akkelijke antwoorden zijn er misschien niet, maar ervaringen om te delen en van te leren zeker wel.

-Op 9 september praten we over waterveiligheid als voorbeeld van missie-gedreven onderzoek.
-Op 30 september staat de kringlooplandbouw als casus voor wetenschap met impact centraal.
-Op 28 oktober nemen we de balans tussen onderzoek en onderwijs onder de loep.