calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Nieuw onderzoek: De kennisbasis van het ministerie van IenW in beeld

nieuws
09 oktober 2018
Infrastructuur Klimaat waterstaat
Image
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat krijgt te maken met complexe opgaven op allerlei gebieden: klimaat, waterveiligheid, wegenbouw, luchtvaart, spoor. Het ministerie heeft veel kennis nodig om goed beleid te kunnen maken op deze onderwerpen. Het Rathenau Instituut brengt in kaart waar die kennis zit.

Veel van deze kennis zit namelijk niet (meer) bij het ministerie zelf, maar bij experts en kennisinstellingen. Omdat het ministerie afhankelijk is van deze externe kennis, is het belangrijk om goed zicht te hebben op waar deze kennis aanwezig is en welke mogelijke knelpunten en risico’s er zijn in de kennisvoorziening.

Knelpunten opsporen

De directie Kennis, Innovatie en Strategie (KIS) van IenW heeft het Rathenau Instituut gevraagd een aanpak te ontwikkelen om:

  • knelpunten en risico’s in de externe kennisbasis van IenW te kunnen opsporen;
  • handelingsopties en –perspectieven op te stellen om deze knelpunten en risico’s aan te pakken.

Met deze methode kan het ministerie per beleidsdomein of –thema in kaart brengen waar het kwetsbaar is, of kan worden, in zijn kennisvoorziening. Hoe kan het ministerie de juiste vragen stellen, wie kan bijdragen aan het beantwoorden van deze vragen, ook op termijn? 

Drie casussen

We ontwikkelen deze methode op basis van drie casussen uit de praktijk:

  • kennis voor spoorveiligheid;
  • kennis voor de IJsselmeergebiedsaanpak; en
  • kennis voor de overgang naar de circulaire economie.

Meer lezen?

Eind 2018 wordt het project afgerond. Daarna publiceren we er ook over. Het Rathenau Instituut heeft jarenlange ervaring met onderzoek naar het functioneren van kennisecosystemen. Lees er meer over op de themapagina Kennisecosysteem.