calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Steeds meer lectoren aan hogescholen

nieuws
29 augustus 2018
Onderwijs
Tussen 2009 en 2016 nam het aantal lectoren aan hogescholen met een derde toe, van 486 naar 646. In dezelfde periode verdubbelden de totale inkomsten van de lectoraten, van 102 miljoen tot 217 miljoen euro. Toch halen 25 van de 35 hogescholen de landelijke doelstelling van 720 studenten per fte aan lectoren niet. Om die doelstelling wel te halen, zijn er 450 extra lectoren nodig.

Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde analyse van het Rathenau Instituut.

Wat doen lectoren?

Lectoren staan aan het hoofd van lectoraten, waarin docenten en externe experts praktijkgericht onderzoek doen. Hun onderzoeksresultaten worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van het hbo-onderwijs en de beroepspraktijk van docenten. De lectoraten vormen een steeds belangrijker onderdeel van lokale kennisecosystemen.

Verschillen tussen scholen en opleidingsrichtingen

Het aantal hbo-studenten per lector ontwikkelt zich positief, van 752 studenten in 2011 tot 691 studenten in 2016. Er zijn grote verschillen tussen hogescholen en opleidingsrichtingen. Hbo-opleidingen in de zorg, de landbouw en de kunst halen de landelijke doelstelling van 720 studenten per fte aan lectoren wel. Opleidingen gericht op pedagogiek, sociaal agogisch werk en techniek halen dit niet. Bij economische opleidingen is het lectorentekort het grootst.

In lectoraten werkten in 2016 gemiddeld 10 mensen, van wie de meesten in deeltijd. In 2016 telde een lectoraat gemiddeld 3,58 fte. In 2016 ontvingen lectoraten gemiddeld 336.000 euro, vooral van de rijksoverheid, bedrijven en fondsen. In 2009 was dat nog 210.000 euro.

Meer weten?

Bekijk de nieuwste factsheet met cijfers (cijfers worden regelmatig bijgewerkt).