calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Dissertaties Nederlandse universiteiten

datapublicatie
16 november 2023
universiteit promoveren dissertatie
Hoe heeft het aantal dissertaties van universiteiten zich ontwikkeld tussen 1997 en 2022? En hoeveel dissertaties zijn er in 2022 afkomstig per Nederlandse universiteit? Met een dissertatie, ook wel proefschrift genoemd, wordt een promotie afgerond. In deze datapublicatie delen we de cijfers met betrekking tot de omvang en ontwikkeling van de output in dissertaties van de Nederlandse universiteiten, 1) onderscheiden naar cluster van wetenschapsgebieden en 2) per universiteit.

In het kort

  • Door de jaren heen is er een duidelijke stijging te zien in het aantal dissertaties binnen de vier wetenschapsclusters.
  • De Medische wetenschappen laten de grootste procentuele stijging zien.
  • De de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden hebben de meeste dissertaties in 2022.

Hoe heeft het aantal dissertaties van universiteiten zich ontwikkeld tussen 1997 en 2022?

Inhoudelijke toelichting
Vanaf 2000 laat het totale aantal dissertaties een stijgende trend zien. In 2017 is sprake van een lichte daling, maar in 2019 is het aantal dissertaties weer op het niveau van 2016. De daling in 2020 is mogelijk het gevolg van de coronacrisis waarin promovendi vertraging opliepen en verdedigingen werden uitgesteld.

In elk wetenschapscluster neemt het absolute aantal dissertaties toe ten opzichte van 2000. Het aandeel van het cluster Medisch in het totaal aantal dissertaties groeit van 26% in 1997 naar 38% in 2022. Het aandeel van het cluster Natuur-techniek neemt in dezelfde periode af van 44% naar 39%, dat van het Alfa cluster van 10% naar 6%. Het aandeel van het cluster Gamma blijft min of meer gelijk, met 17%. Meer data kunnen worden gedownload rechtsboven aan de pagina.

Hoeveel dissertaties zijn er in 2022 afkomstig per Nederlandse universiteit?

Inhoudelijke toelichting  
Het aantal dissertaties relateert aan de grootte van een universiteit. De Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam en Leiden universiteit de hebben de meeste dissertaties in 2022. De Open Universiteit produceert het kleinste aantal dissertaties.