calendar tag arrow download print
datapublicatie
24 augustus 2020

Publicatie-output per universiteit (WoS)

Onderstaande grafiek laat het aantal wetenschappelijke publicaties van de Nederlandse universiteiten zien, die zijn opgenomen in de Web of Science database van Clarivate Analytics.


Inhoudelijke toelichting
De grote algemene en de technische universiteiten publiceerden in 2019 gemiddeld de meeste artikelen.

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.