calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Publicatie-output per universiteit (WoS)

datapublicatie
12 juli 2022
Publicaties onderzoek Wetenschap
Hoeveel wetenschappelijke publicaties hebben Nederlandse universiteiten gepubliceerd in 2021? In deze datapublicatie delen we de cijfers van de publicatie-output per Nederlandse universiteit.

In het kort

  • In 2021 publiceerde onderzoekers aan de Universiteit Utrecht, TU Delft en Wageningen University & Research het meeste aantal wetenschappelijke publicaties.
  • Alle universiteiten zijn tussen 2011 en 2021 meer zijn gaan publiceren.
  • Vooral de Open Universiteit, de Universiteit Maastricht en de Technische Universiteit Delft zijn sterk gestegen in het aantal publicaties.

Inhoudelijke toelichting
Wanneer we de bovenstaande grafiek in ogenschouw nemen, is te zien dat er tussen de universiteiten een groot verschil is in het aantal gepubliceerde wetenschappelijke artikelen. In 2021 zijn de meeste artikelen gepubliceerd door Universiteit Utrecht. De Open Universiteit heeft het minst gepubliceerd. Dit is gedeeltelijk ook te verklaren door de grootte van de universiteiten. 

We zien dat alle universiteiten tussen 2011 en 2021 meer zijn gaan publiceren. Als we kijken naar de stijging zien we dat vooral de Open Universiteit, de Universiteit Maastricht en de Technische Universiteit Delft sterk gestegen zijn.