calendar tag arrow download print
datapublicatie
16 januari 2018

Publicatie-output per universiteit (WoS)

Onderstaande grafiek laat het aantal wetenschappelijke publicaties van de Nederlandse universiteiten zien, die zijn opgenomen in de Web of Science database van Clarivate Analytics.


Inhoudelijke toelichting
De Universiteit van Amsterdam (UvA) en Universiteit van Utrecht (UU) produceerden in 2016 met afstand meer publicaties dan de andere universiteiten. Dit is niet heel verrassend aangezien deze universiteiten qua omzet en studentenaantal ook groter zijn dan de andere universiteiten. Tilburg University (TiU), één van de kleinere universiteiten, produceerde het laagste aantal publicaties.

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.