calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Publicatie-output per universiteit (WoS)

datapublicatie
24 augustus 2020
Publicaties onderzoek Wetenschap
Hoeveel wetenschappelijke publicaties hebben Nederlandse universiteiten gepubliceerd in 2019? In deze datapublicatie delen we de cijfers van de publicatie-output per Nederlandse universiteit.

In het kort

  • In 2019 publiceerde onderzoekers aan de Universiteit Utrecht, TU Delft en de Universiteit van Amsterdam het meeste aantal wetenschappelijke publicaties.
  • Gevolgd door publicaties van onderzoekers aan Wageningen University & Research, de Vrije Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen.
  • De meeste wetenschappelijke publicaties in 2019 werden gepubliceerd door onderzoekers van grote algemene en technische universiteiten.

Inhoudelijke toelichting
Wanneer we de bovenstaande grafiek in ogenschouw nemen, is te zien dat er tussen de universiteiten een groot verschil is in het aantal gepubliceerde wetenschappelijke artikelen. In 2019 zijn de meeste artikelen gepubliceerd door Universiteit Utrecht. De Open Universiteit heeft het minst gepubliceerd.