calendar tag arrow download print
datapublicatie
14 januari 2018

Wetenschappelijke publicaties Nederlandse universiteiten

De indicator toont de omvang van de output van de Nederlandse universiteiten in de vorm van wetenschappelijke publicaties, naar 1) cluster van wetenschapsgebieden en 2) per universiteit.

 

Inhoudelijke toelichting

Vanaf 2003 vertoont het aantal wetenschappelijke publicaties van universiteiten een stijgende trend, die zijn piek bereikt in 2016. Deze ontwikkeling is vooral te danken aan stevige groei in het aantal Medisch-wetenschappelijke publicaties. In de periode 1997-2017 neemt het aandeel van dit cluster in de totale publicatie-output toe van 29% tot 37%. Het aandeel van de clusters Gamma en Alfa in de totale publicatie-output neemt in deze periode af. Het aandeel van de Gamma-wetenschappen daalt van 28% naar 21%, dat van de Alfa-wetenschappen van 11% naar 8%. Het aandeel van het cluster Natuur-techniek steeg tussen 1997 en 2009 van 33% naar 38%, maar zakte na 2010 weer terug naar 34%.

De universiteiten van Utrecht, Groningen en Nijmegen en de twee universiteiten van Amsterdam zijn in 2017 de grootste 'leveranciers' van wetenschappelijke publicaties, zij zijn allen gelieerd aan een universitair medisch centrum. De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent in 2017 het grootste aantal wetenschappelijke publicaties met een aandeel van 12%. Alle universiteiten kennen een stijging in aantallen wetenschappelijke publicaties, alleen Tilburg University laat een daling zien van 10% tussen 1997 en 2017.

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.

Meer cijfers
Download het Excel-bestand voor meer cijfers over de ontwikkeling van de universitaire onderzoeksoutput en de indeling naar cluster van wetenschapsgebieden.