calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Wetenschappelijke publicaties Nederlandse universiteiten

datapublicatie
31 augustus 2021
Wetenschap universiteit Publicaties
Hoeveel wetenschappelijke publicaties zijn er gepubliceerd door Nederlandse universiteiten van 1997 tot en met 2019? Hoe ziet de verdeling eruit van het aantal publicaties over de verschillende clusters van wetenschapsgebieden? En wat is het aantal wetenschappelijke publicaties in 2019 per Nederlandse universiteit? In deze datapublicatie delen we de cijfers afkomstig uit het Kengetallen universitair onderzoek (KUOZ) van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

In het kort

  • Tussen 1997 en 2019 is er een stijgende trend te zien in het aantal Nederlandse wetenschappelijke publicaties.
  • In het aantal wetenschappelijke publicaties laat het medische cluster de grootste groei zien.
  • Universiteiten gelieerd aan een universitair medisch centrum hebben de meeste wetenschappelijke publicaties.

Hoe ontwikkelde de omvang van Nederlandse universitaire wetenschappelijke publicaties zich tussen 1997 en 2019?

Inhoudelijke toelichting
Vanaf 2003 vertoont het aantal wetenschappelijke publicaties van universiteiten een stijgende trend, die zijn piek bereikt in 2019. Deze ontwikkeling is vooral te danken aan een stevige groei in het aantal medisch-wetenschappelijke publicaties. In de periode 1997-2019 neemt het aandeel van dit cluster in de totale publicatie-output toe van 29% tot 38%. Het aandeel van de clusters gamma en alfa in de totale publicatie-output neemt in deze periode af. Het aandeel van de gamma-wetenschappen daalt van 28% naar 20%, dat van de alfa-wetenschappen van 11% naar 7%. Het aandeel van het cluster Natuur-Techniek steeg tussen 1997 en 2008 van 33% naar 39%, maar zakte na 2010 weer terug naar 34%.
 

Hoeveel wetenschappelijke publicaties zijn er in 2019 gepubliceerd per Nederlandse universiteit?

Inhoudelijke toelichting
De universiteiten van Utrecht, Groningen en Nijmegen en de twee universiteiten van Amsterdam hebben in 2018 de meeste wetenschappelijke publicaties. Zij zijn allen gelieerd aan een universitair medisch centrum. De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent in 2019 het grootste aantal wetenschappelijke publicaties met een aandeel van 12%. Alle universiteiten kennen een stijging in aantallen wetenschappelijke publicaties, alleen Tilburg University laat een lichte daling zien.