calendar tag arrow download print
datapublicatie
03 november 2020

Wetenschappelijke publicaties Nederlandse universiteiten

Veel wetenschappers communiceren over hun onderzoek in de vorm van wetenschappelijke publicaties. Op deze pagina wordt informatie gegeven over de omvang van de wetenschappelijke publicaties, naar 1) cluster van wetenschapsgebieden en 2) per universiteit.

Inhoudelijke toelichting

Vanaf 2003 vertoont het aantal wetenschappelijke publicaties van universiteiten een stijgende trend, die zijn piek bereikt in 2018. Deze ontwikkeling is vooral te danken aan stevige groei in het aantal Medisch-wetenschappelijke publicaties. In de periode 1997-2018 neemt het aandeel van dit cluster in de totale publicatie-output toe van 29% tot 38%. Het aandeel van de clusters Gamma en Alfa in de totale publicatie-output neemt in deze periode af. Het aandeel van de Gamma-wetenschappen daalt van 28% naar 20%, dat van de Alfa-wetenschappen van 11% naar 7%. Het aandeel van het cluster Natuur-techniek steeg tussen 1997 en 2008 van 33% naar 39%, maar zakte na 2010 weer terug naar 35%.

De universiteiten van Utrecht, Groningen en Nijmegen en de twee universiteiten van Amsterdam hebben in 2018 de meeste wetenschappelijke publicaties. Zij zijn allen gelieerd aan een universitair medisch centrum. De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent in 2018 het grootste aantal wetenschappelijke publicaties met een aandeel van 13%. Alle universiteiten kennen een stijging in aantallen wetenschappelijke publicaties, alleen Tilburg University laat een daling zien van 10% tussen 1997 en 2017.

Meer cijfers
Definities en afkortingen