calendar tag arrow download print
datapublicatie
24 augustus 2020

Publicatie-output naar wetenschappelijke hoofdgebieden (WoS)

De indicator laat voor Nederland en een aantal referentielanden de verdeling van de wetenschappelijke publicaties over wetenschappelijke hoofdgebieden zien, zoals opgenomen in de Web of Science database van Clarivate Analytics.


Inhoudelijke toelichting
Nederland heeft van alle referentielanden het kleinste aandeel publicaties in de Natuurwetenschappen en de Techniek en het grootste aandeel in de Medische wetenschappen. Nederland heeft ook een relatief groot aandeel publicaties in de sociale wetenschappen.

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.