calendar tag arrow download print
datapublicatie
18 januari 2018

Publicatie-output naar wetenschappelijke hoofdgebieden (WoS)

De indicator laat voor Nederland en een aantal referentielanden de verdeling van de wetenschappelijke publicaties over wetenschappelijke hoofdgebieden zien, zoals opgenomen in de Web of Science database van Clarivate Analytics.


Inhoudelijke toelichting
Nederland heeft van alle referentielanden het kleinste aandeel publicaties in de Natuurwetenschappen en in Techniek, en het grootste aandeel in de Medische wetenschappen. Nederland heeft - op het Verenigd Koninkrijk na - ook het grootste aandeel publicaties in de Gammawetenschappen.

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.