calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Publicatie-output naar wetenschappelijke hoofdgebieden (WoS)

datapublicatie
08 juli 2022
Wetenschap Publicaties
In welke wetenschappelijke hoofdgebieden publiceren Nederlandse onderzoekers? En hoe ziet deze verdeling eruit bij twintig referentielanden? In deze datapublicatie kijken we naar de publicatie-output per wetenschappelijk hoofdgebied.

In het kort

  • Nederland heeft van alle referentielanden het kleinste aandeel publicaties in de Natuurwetenschappen en de Techniek.
  • Binnen de Medische wetenschappen en Sociale wetenschappen is het aandeel publicaties in Nederland juist relatief groot.
  • Het aandeel binnen de Landbouw- en Geesteswetenschappen is onder gemiddeld.

Wat was de publicatie-output in de verschillende wetenschappelijke hoofdgebieden?

Inhoudelijke toelichting
Nederland heeft van alle referentielanden het kleinste aandeel publicaties in de Natuurwetenschappen en de Techniek. Daar tegenover staat dat Nederland het grootste aandeel in de Medische wetenschappen heeft. Daarnaast heeft Nederland ook een relatief groot aandeel publicaties in de Sociale wetenschappen: alleen Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk hebben een groter aandeel. Het aandeel Landbouw publicaties is voor Nederland niet heel hoog. Alleen het Verenigd Koninkrijk hebben een kleiner aandeel.