calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Publicatie-output naar wetenschappelijke hoofdgebieden (WoS)

datapublicatie
24 augustus 2020
Wetenschap Publicaties
In welke wetenschappelijke hoofdgebieden publiceren Nederlandse onderzoekers? En hoe ziet deze verdeling eruit bij twintig referentielanden? In deze datapublicatie kijken we naar de publicatie-output per wetenschappelijk hoofdgebied.

In het kort

  • Nederland heeft van alle referentielanden het kleinste aandeel publicaties in de Natuurwetenschappen en de Techniek.
  • Binnen de Medische wetenschappen en Sociale wetenschappen is het aandeel publicaties in Nederland juist relatief groot.
  • Het aandeel binnen de Landbouw- en Geesteswetenschappen is gemiddeld.

Wat was de publicatie-output in de verschillende wetenschappelijke hoofdgebieden?

Inhoudelijke toelichting
Nederland heeft van alle referentielanden het kleinste aandeel publicaties in de Natuurwetenschappen en de Techniek en het grootste aandeel in de Medische wetenschappen. Daarnaast heeft Nederland ook een relatief groot aandeel publicaties in de Sociale wetenschappen. China, Singapore en Zuid-Korea hebben juist een relatief groot aandeel publicaties in de Techniek. De Sociale wetenschappen (China en Zuid-Korea) en de Gezondheidswetenschappen (China en Singapore) nemen in deze landen, relatief gezien, een kleinere plek in. Frankrijk, China, Japan en Duitsland hebben het hoogste aandeel publicaties in de Natuurwetenschappen.