calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Top 1% en top 10% geciteerde publicaties (WoS)

datapublicatie
01 juli 2022
Publicaties onderzoek Wetenschap
In deze datapublicatie laten we zien hoeveel publicaties van Nederland en een set referentielanden behoren tot de meest geciteerde wetenschappelijke publicaties (top 1% en top 10%). Hoe scoren de landen uit deze vergelijking? Welke positie neemt Nederland in? In deze datapublicatie delen we de cijfers. 

In het kort

  • Nederland heeft een hoog percentage top 1% en top 10% meest geciteerde publicaties, en neemt hiermee een toppositie in ten opzichte van andere landen.
  • Singapore, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk hebben het hoogste percentage top 1% en top 10% meest geciteerde publicaties in deze vergelijking. Japan en Korea scoren het laagst.
  • Een hoog percentage top 1% en top 10% meest geciteerde publicaties is een indicator voor kwalitatief hoogwaardig onderzoek.


Welk percentage top 1% meest geciteerde publicaties laten de landen zien?

En welk percentage top 10% meest geciteerde publicaties?

Inhoudelijke toelichting
In beide figuren is het aandeel publicaties van een land te zien dat, vergeleken met andere publicaties in hetzelfde vakgebied en in hetzelfde jaar, tot de 1% of 10% meest geciteerde publicaties behoort. We zien dat Nederland veel meer publicaties in de top 1% en top 10% heeft dan gemiddeld. Zo staat 1,6% van de Nederlandse publicaties in de top 1% van meest geciteerde publicaties en 14% in de top 10% meest geciteerde publicaties. Nederland neemt hiermee een toppositie in, wat een indicator is voor kwalitatief hoog wetenschappelijk onderzoek.