calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Prestatieprofiel van het Nederlandse onderzoeksbestel

datapublicatie
14 juli 2022
onderzoek Citatie-impactscore Wetenschap
Welke citatie-impact hebben Nederlandse publicaties binnen de verschillende wetenschapsgebieden? In welke wetenschapsgebieden presteert Nederland het best? In deze datapublicatie kijken we naar het prestatieprofiel van het Nederlandse onderzoeksbestel over de periode 2017-2020 door de onderzoeksspecialisatie-index (OSI) van Nederland af te zetten tegen de citatie-impact (CI) voor een 35 wetenschapsgebieden.

In het kort

  • Nederland heeft een zeer hoge citatie-impact bij de multidisciplinaire tijdschriften.
  • Computerwetenschappen, Instrumenten en instrumentarium, Wiskunde en Literatuurwetenschappen hebben een gemiddelde citatie-impact. Nederland is hier beneden gemiddeld in gespecialiseerd.

Specialisatiegraad en citatie-impact per wetenschapsgebied, 2017-2020

Citatie impact en OSI
Bron: Clarivate Analytics/ WoS database, extractie door Centre for Science and Technology Studies (CWTS) en analyse door Rathenau Instituut.
Notities: * Deze gebieden behoren tot de Geesteswetenschappen. Evenals Rechten zijn de Geesteswetenschappen niet goed vertegenwoordigd in Web of Science, aangezien het in deze velden gebruikelijk is om ook op andere wijzen te publiceren.

Inhoudelijke toelichting
Van de 35 wetenschapsgebieden is er een gebied met een zeer hoge citatie-impact, namelijk de Multidisciplinaire tijdschriften. Tien wetenschapsgebieden hebben een hoge citatie-impact en zestien wetenschapsgebieden een bovengemiddelde citatie-impact. Er zijn dertien gebieden waarin Nederland zeer gespecialiseerd is. Het meerendeel daarvan (11) hebben ook een hoge of bovengemiddelde citatie-impact.