calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Prestatieprofiel van het Nederlandse onderzoeksbestel

datapublicatie
24 augustus 2020
onderzoek Citatie-impactscore Wetenschap
Welke citatie-impact hebben Nederlandse publicaties binnen de verschillende wetenschapsgebieden? In welke wetenschapsgebieden presteert Nederland het best? In deze datapublicatie kijken we naar het prestatieprofiel van het Nederlandse onderzoeksbestel over de periode 2015-2018 door de onderzoeksspecialisatie-index (OSI) van Nederland af te zetten tegen de citatie-impact (CI) voor een 35 wetenschapsgebieden.

In het kort

  • Nederlandse Informatie- en communicatiewetenschappen en Politieke wetenschappen hebben een zeer hoge citatie-impact.
  • Computerwetenschappen, Instrumenten en instrumentarium, Wiskunde en Statistiek hebben een gemiddelde citatie-impact. Nederland is hier relatief laag tot gemiddeld in gespecialiseerd.
  • Wetenschapsgebieden waarvoor Nederland een zeer hoge citatie-impact heeft, zijn ook gebieden waarin Nederland zeer gespecialiseerd is.

Specialisatiegraad en citatie-impact per wetenschapsgebied, 2015-2018

Figuur citatie-impact en specialisatie
Bron: Clarivate Analytics/ WoS database, extractie door Centre for Science and Technology Studies (CWTS) en analyse door Rathenau Instituut.
Notities: * Deze gebieden behoren tot de Geesteswetenschappen. Evenals Rechten zijn de Geesteswetenschappen niet goed vertegenwoordigd in Web of Science, aangezien het in deze velden gebruikelijk is om ook op andere wijzen te publiceren.

Inhoudelijke toelichting
Van de 35 wetenschapsgebieden hebben twee gebieden een zeer hoge citatie-impact, namelijk de Informatie- en communicatiewetenschappen en de Politieke wetenschappen. Tien wetenschapsgebieden hebben een hoge citatie-impact en veertien wetenschapsgebieden een bovengemiddelde citatie-impact. De twee gebieden waarvoor Nederland een zeer hoge citatie-impact heeft, zijn ook gebieden waarin Nederland zeer gespecialiseerd is.