calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Citatie-impact Nederlandse universiteiten (WoS)

datapublicatie
13 juni 2022
Citatie-impactscore universiteit
Wat is de citatie-impactscore van Nederlandse universiteiten (2017-2020)? Wat is de score wanneer we de wetenschappelijke publicaties onderscheiden naar type samenwerking? En hoe verhouden deze scores zich ten opzichte van elkaar? In deze datapublicatie delen we de cijfers van de citatie-impact van Nederlandse universiteiten.

In het kort

  • De citatie-impactscore van alle Nederlandse universiteiten ligt hoger dan het wereldgemiddelde.
  • Bij internationale samenwerking ligt de citatie-impactscore hoger dan de gemiddelde citatie-impactscore (per universiteit).
  • De citatie-impactscore van nationale of geen samenwerking ligt bij bijna alle universiteiten lager dan de gemiddelde citatie-impactscore.

Wat is de citatie-impactscore in de periode 2017-2020 per universiteit?

Welk type samenwerking zien we per universiteit uitgesplitst naar citatie-impactscore?

Citatiescore 2017-2020 Internationale samenwerking Nationale samenwerking Geen samenwerking
UvA 1,44 1,77 1,20 1,40
UU 1,39 1,79 1,19 1,36
WUR 1,39 2,00 1,18 1,39
TUD 1,32 1,55 1,15 1,22
VU 1,32 1,80 1,18 1,25
EUR 1,31 1,72 0,96 1,25
RUG 1,30 1,71 1,08 1,35
TU/E 1,29 1,57 1,06 1,25
RU 1,27 1,91 1,05 1,23
UL 1,25 1,61 1,19 1,20
UT 1,21 1,58 1,11 1,16
TiU 1,18 1,51 1,03 0,99
OU 1,18 1,49 1,17 1,03
UM 1,08 1,44 1,04 1,01

Inhoudelijke toelichting
Alle universiteiten (exclusief de umc's) hebben een citatie-impactscore die hoger ligt dan het wereldgemiddelde (1), maar onderling zijn er verschillen tussen de universiteiten. De citatie-impactscore van de universiteiten varieert in 2017-2020 tussen 1,08 en 1,44. Verder zien we dat de citatie-impactscore tussen 2005-2008 en 2017-2020 bij bijna alle universiteiten gestegen is. 

Wanneer de citatie-impactscore wordt uitgesplitst naar type samenwerking, dan geldt dat voor alle universiteiten de citatie-impactscore bij internationale samenwerking hoger is dan de gemiddelde citatie-impactscore van alle publicaties (kolom 1 in bovenstaande tabel). Daarentegen geldt voor bijna alle universiteiten dat de citatie-impactscore bij nationale of geen samenwerking lager is dan de overall citatie-impactscore.