calendar tag arrow download print
datapublicatie
10 januari 2018

Ontwikkeling citatie-impact van Nederlandse publicaties (WoS)

De indicator laat de ontwikkeling zien van de gemiddelde citatiescore van Nederlandse publicaties, onderscheiden naar de verschillende clusters van wetenschappelijke gebieden.

Inhoudelijke toelichting
Over de periode van 2003 tot 2016 is er een stijging te zien in de gemiddelde citatie-impact van Nederlandse wetenschappelijke publicaties binnen de clusters Gezondheid, Gedrag en maatschappij, en Economie. Bij Natuur, Techniek en Landbouw schommelt de citatie-impact over deze periode rond dezelfde waarde en laat een vrij stabiel beeld zien. In de laatste meting scoren alle clusters van wetenschapsgebieden boven het wereldgemiddelde. In ons factsheet over de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoeksprofiel laten we tevens zien dat Nederland voor al deze wetenschapsgebieden in de internationale Top-5 staat. 

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.