calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Ontwikkeling citatie-impact van Nederlandse publicaties (WoS)

datapublicatie
13 juni 2022
Citatie-impactscore Wetenschap onderzoek
Hoe ontwikkelt de gemiddelde citatie-impact van Nederlandse publicaties zich? In deze datapublicatie delen we de cijfers van vijf periodes, onderscheiden naar de verschillende clusters van wetenschappelijke gebieden.

In het kort

  • De gemiddelde citatie-impact van Nederlandse wetenschappelijke publicaties is voor alle wetenschapsgebieden boven het wereldgemiddelde.
  • De citatie-impact van de Sociale wetenschappen stijgt tussen 2001-2004 en 2017-2020 het sterkst. De Natuurwetenschappen laten een daling zien.
  • Alle wetenschapsgebieden staan in de internationale top-5 met de hoogste citatie-impactscore.

Hoe ziet de ontwikkeling van de citatie-impactscore eruit tussen 2001 en 2020, naar wetenschapsgebied?

Inhoudelijke toelichting
Alle wetenschapsgebieden scoren boven het wereldgemiddelde. Over de periode van 2001-2004 tot en met 2017-2020 is er een stijging te zien in de gemiddelde citatie-impact van Nederlandse wetenschappelijke publicaties voor alle gebieden, behalve bij wetenschapsgebied Natuur. Hier zien we een daling van de citatie-impact over deze periode. De Sociale wetenschappen stijgen het hardst. De Geesteswetenschappen is niet in de figuur opgenomen, omdat een relatief klein deel van de citaties bij deze gebieden in Web of Science (WoS) voorkomt. In ons factsheet over de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoeksprofiel laten we zien dat Nederland binnen al deze wetenschapsgebieden in de internationale top-5 staat op het gebied van citatie-impact.