calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Honoreringspercentages NWO

datapublicatie
16 augustus 2021
nwo onderzoek Beurzen
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is binnen het wetenschapsbestel een belangrijke financier van onderzoeksprogramma's en onderzoeksprojecten, die op basis van competentie worden toegekend. In deze datapublicatie kijken we naar de honoreringspercentages van een aantal groepen NWO-programma's en de ontwikkeling van het honoreringspercentage voor alle programma's gezamenlijk. Het honoreringspercentage is het aandeel aanvragen dat subsidie krijgt.

In het kort

  • In 2020 werden er 7.098 aanvragen voor een NWO-programma ingediend bij NWO, hiervan werden er 1.778 toegekend.
  • Er is een duidelijk verschil te zien tussen de honoreringspercentages van de verschillende programma’s.
  • In de afgelopen jaren varieert het honoreringspercentage van de NWO-programma’s gezamenlijk van 25% tot 30%.


Wat zijn de honoreringspercentages van de verschillende groepen NWO-programma’s?

Inhoudelijke toelichting
NWO kreeg in 2020 7.098 aanvragen ter beoordeling, waarvan er 1.778 werden toegekend. De meeste aanvragen (38%) werden ingediend in de categorie 'talent'. De verschillen in honoreringspercentages tussen de programma's zijn substantieel. Het honoreringspercentage voor ‘Wetenschappelijke infrastructuur’ is meer dan vier keer hoger dan de honoreringspercentages voor ‘Talentprogramma's’. 
 

Hoe heeft het honoreringspercentage van NWO-programma’s zich ontwikkeld?

Inhoudelijke toelichting 
Tussen 2006 en 2011 is er sprake van een sterk dalende trend in het honoreringspercentage voor alle NWO-programma's gezamenlijk, van 37 naar 22 procent. Vervolgens stabiliseert het percentage rond een kwart van de aanvragen. De afgelopen jaren varieert het honoreringspercentage tussen 25% en 30%. 
 

facts and figures

37% Honoreringspercentage in 2006

22% Honoreringspercentage in 2011

27,5% Honoreringspercentage in de afgelopen jaren rond de 25% tot 30%