calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Honoreringspercentages NWO

datapublicatie
15 december 2023
nwo onderzoek Beurzen
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is binnen het wetenschapsbestel een belangrijke financier van onderzoeksprogramma's en onderzoeksprojecten, die op basis van competentie worden toegekend. In deze datapublicatie kijken we naar de honoreringspercentages van een aantal groepen NWO-programma's en de ontwikkeling van het honoreringspercentage voor alle programma's gezamenlijk. Het honoreringspercentage is het aandeel aanvragen dat subsidie krijgt.

In het kort

  • Er is een duidelijk verschil tussen de honoreringspercentages van de verschillende programma’s.
  • In 2022 variëren deze tussen de 17% en 70%.
  • Vanaf 2015 varieert het honoreringspercentage van de NWO-programma’s gezamenlijk van 25% tot 31%.

Wat zijn de honoreringspercentages van de verschillende groepen NWO-programma’s?

Inhoudelijke toelichting
NWO kreeg in 2022 5.728 aanvragen ter beoordeling, waarvan er 1.585 werden toegekend. In 2021 werden er 4.919 aanvragen ingediend, hiervan werden er 1.527 toegekend. Dit verschil komt doordat NWO in 2021 getroffen is door een cyberaanval. De subsidieprocessen hebben vijf weken stilgelegen en zijn daarom opnieuw ingepland. Ook de meerjarenplanning van diverse subsidieprogramma’s, waaronder het NWO-Talentprogramma Veni/Vidi/Vici, het NWA-Onderzoek op Routes door Consortia en de Open Competities, heeft door de cyberaanval vertraging opgelopen.

In 2021 werden net als in 2020 de meeste aanvragen (38%) ingediend in de categorie 'talent'. De verschillen in honoreringspercentages tussen de programma's zijn substantieel. Het honoreringspercentage bij de ‘Regieorganen’ is twee keer hoger dan de honoreringspercentages voor de ‘Open Competitie’. 

Hoe heeft het honoreringspercentage van NWO-programma’s zich ontwikkeld?

Inhoudelijke toelichting 
Tussen 2006 en 2011 is er sprake van een sterk dalende trend in het honoreringspercentage voor alle NWO-programma's gezamenlijk, van 37 naar 22 procent. Vervolgens stabiliseert het percentage rond een kwart van de aanvragen. De afgelopen jaren varieert het honoreringspercentage tussen 25% en 30%. In 2022 is het percentage 28%.