calendar tag arrow download print
datapublicatie
16 augustus 2021

Honoreringspercentages NWO

NWO is binnen het wetenschapsbestel een belangrijke financier van onderzoeksprogamma's en onderzoeksprojecten, die op basis van competentie worden toegekend. Op deze pagina kijken we naar de honoreringspercentages van een aantal groepen NWO-programma's en voor alle programma's gezamenlijk. Het honoreringspercentage is het aandeel aanvragen dat subsidie krijgt.

Inhoudelijke toelichting

NWO kreeg in 2020 7.098 aanvragen ter beoordeling, waarvan er 1.778 werden toegekend. De meeste aanvragen (38%) werden ingediend in de categorie 'talent'. De verschillen in honoreringspercentages tussen de programma's zijn substantieel. Het honoreringspercentage voor Wetenschappelijke infrastructuur is meer dan vier keer hoger dan de honoreringspercentages voor Talentprogramma's. 

Tussen 2006 en 2011 is sprake van een sterk dalende trend in het honoreringspercentage voor alle NWO programma's gezamenlijk, van 37 naar 22 procent. Vervolgens stabiliseert het percentage rond een kwart van de aanvragen. De afgelopen jaren varieert het honoreringspercentage tussen 25% en 30%. 

Definities en afkortingen