calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Congres Nationale ombudsman: Digitale burgers in 2030

3110

9:15 -17:00 Media Plaza - Jaarbeurs Utrecht
Image
Laura Marienus
De Nationale ombudsman ziet in de dagelijkse praktijk hoe burger en overheid vorm geven aan hun relatie. Maar hoe ontwikkelt die relatie zich in de toekomst? Stel dat we vooruitkijken, zeg naar 2030. Welke factoren en veranderingen bepalen de manier waarop we dan leven, wonen en werken? En wat betekent dat voor de verhouding tussen burger en overheid in het bijzonder?

Tijdens het congres 'Digitale burgers in 2030' op 31 oktober brengt de Nationale ombudsman verzamelde inzichten en ervaringen over de relatie burger/overheid in 2030 samen. In gesprek met burgers, de overheid en andere partijen in de samenleving wordt gekeken hoe we kunnen en moeten omgaan met verwachte veranderingen en wat dit betekent voor de rol van de ombudsman.

Onderzoekers van het Rathenau Instituut, Pieter van Boheemen en Jurriën Hamer, geven tijdens het congres een training.