calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Lezingenserie 'The Public Sphere & Polarization'

3001

20:00 Impulse gebouw, Wageningen University & Research

Sebastiaan ter Burg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Image
Debat
Wat zijn de gevolgen van polarisatie van het debat voor de politieke voorkeuren van individuen? En wat betekent dit voor de tolerantie die iemand heeft ten aanzien van de (politieke) ideeën van anderen? In de lezingenserie 'The Public Sphere & Polarization' van Wageningen University & Research staan deze vragen centraal. Als onderdeel van de serie geeft Rathenau onderzoeker Geert Munnichs een lezing getiteld 'Democracy and Public Debate'.

Geert Munnichs gaat tijdens zijn lezing in op de wisselwerking tussen een levendig publiek debat en politieke besluitvorming. Die wisselwerking is belangrijk voor de legitimiteit van politieke beslissingen

Een levendig publiek debat veronderstelt de aanwezigheid van een kritisch en alert publiek en een reflexieve houding van burgers ten aanzien van hun politieke voorkeuren en beweringen. 

In de lezing zal Munnichs de voorwaarden verkennen voor legitieme, democratische beslissingen. Wat staat er op het spel als er niet aan die voorwaarden wordt voldaan?

Een kennisgedreven democratie

Dit thema past daarmee in onderzoek van het Rathenau Instituut naar de inrichting van een democratische kennissamenleving. Onze toegang tot bronnen van kennis en manieren van kennisontwikkeling veranderen, onder meer door digitale ontwikkelingen. Wat betekent dit voor de manier waarop we onze kennissamenleving vormgeven? Hoe kunnen we kennis onwikkelen voor verantwoord beleid - en hoe betrek je burgers en betrokkenen daarbij?

Meer weten?

Lees eerdere publicaties over dit onderwerp: