calendar tag arrow download print
Image
Thema

Kennisgedreven democratie

Kennis is niet meer voorbehouden aan aangewezen experts. Met digitale toegang tot kennis en informatie en eindeloze mogelijkheden om eigen inzichten en opvattingen te verspreiden, verplaatst het politieke en maatschappelijke debat zich. Dat dwingt experts, kennisinstellingen en overheden nieuwe vormen te vinden om op verantwoorde wijze kennis voor beleid te ontwikkelen.

Daarbij moeten ze steeds vaker ook inbreng van betrokkenen en burgers organiseren. Bijvoorbeeld om betere onderzoeksvragen te stellen, om hun expertise en kennis te kunnen gebruiken en om te zorgen dat burgers en betrokkenen toegang hebben tot de resultaten.

Wat gebeurt er als nieuwe kennis tot wantrouwen of controverses leidt? Hoe kan debat productief zijn in een tijdperk van online nieuwsbeïnvloeding, filterbubbels, trollen, videomanipulatie? Kan digitalisering de samenleving helpen om vertrouwen te winnen?

Lees meer +
Meer laden
Sluiten