calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Navigeren in de mist: perspectieven na de coronapandemie

Wordt live gestreamd

1504

15.00-16.00 uur Online

Foto: Shutterstock

Image
Park, corona, conversation
De coronapandemie laat diepe sporen achter, maar wat zijn de gevolgen voor de middellange en lange termijn voor de Zuid-Hollandse samenleving? Deze vraag stond centraal in een verkenning die de provincie Zuid-Holland onlangs heeft laten uitvoeren. Het resultaat: 4 mogelijke toekomstbeelden waar ook het Rathenau Instituut aan meewerkte. Naar aanleiding van deze verkenning gaat de provincie in gesprek met gemeenten, waterschappen, bedrijven en partners over hoe er samen gebouwd kan worden aan een weerbare en inclusieve samenleving. Op 15 april (15.00 - 16.00u) vindt de aftrap plaats met de webinar ‘Navigeren in de mist, perspectieven na de coronapandemie’. Directeur van het Rathenau Instituut Melanie Peters spreekt met twee wetenschappers over de impact van corona op de samenleving.

Wanneer: 15 april 2021

Deelname via: Zoom

Meer informatie en kijken: Website provincie Zuid-Holland

Sprekers: 

  • dr. Otto Raspe - Hoofd RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap
  • prof. dr. Derk Loorbach - Hoogleraar transitiekunde en directeur van het onderzoeksinstituut DRIFT)
  • dr. ir. Melanie Peters - Directeur Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut en de coronapandemie

Al 35 jaar onderzoekt het Rathenau Instituut de impact van wetenschap, technologie en innovatie op ons leven. De coronacrisis heeft deze onderwerpen opnieuw in het middelpunt van het maatschappelijke en politieke debat geplaatst. Niet alleen omdat ze een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van het virus. Ook omdat de versnelde digitalisering van de samenleving zorgt voor nieuwe mogelijkheden en dreigingen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, onderwijs en werk. Hoe gaan we de komende jaren verder? Welke rol spelen nieuwe innovaties in onze samenleving en hoe bereiden we ons hier op voor? In ons dossier ‘coronacrisis’ presenteren we al onze publicaties die nauw verbonden zijn aan de coronacrisis. 

Meer relevante publicaties rond de coronacrisis:

Gerelateerde content: