calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Technologie & veehouderij - Vaarkamplezing 2020

3001

15:30 Academiegebouw Universiteit Utrecht
Image
Paard stal fokkerij
Op donderdag 30 januari 2020 organiseren de faculteit Diergeneeskunde en de Raad voor Dierenaangelegenheden op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) de vierde Vaarkamplezing, met als thema: ‘Fokken met dieren, voor wie doen we dat?'. Melanie Peters is een van de sprekers.

Hoe zorgen we voor een verantwoorde manier van fokken, waarin welzijn van dieren voorop staat? Dat is de centrale vraag in de Vaarkamplezing van 2020. De wereld verandert, en het beeld van een ideaal dier in de toekomst verandert mee. Wat staat ons te doen voor een verantwoorde fokkerij in de toekomst? Waar anticiperen fokkers op? Welke hobbels en kansen zien ze? Wat is er nodig om stappen te zetten en wat of wie maakt de toekomst? Is er een ideaalbeeld? En wat zal een buitenstaander hiervan vinden?

Minister Carola Schouten (LNV) opent het programma met haar visie op het welzijn van dieren in relatie tot fokkerij. Dr. Johan van Arendonk geeft zijn mening vanuit het perspectief van de veehouderij en dr. Hille Fieten belicht de rol van fokkerij bij gezelschapsdieren. Dr. Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut, gaat verder in op de maatschappelijke aspecten. Inge Diepman leidt de discussie tussen de sprekers.

De belofte van datagedreven, diervriendelijke landbouw onder de loep
In november 2018 verscheen in de Groene Amsterdammer een artikel over de 'datagrariër'. Daarin wordt aan de orde gesteld of gerobotiseerde, datagedreven landbouw kan zorgen voor een diervriendelijkere en duurzamere productie van voedsel. Niet iedereen is overtuigd van die belofte. Melanie Peters legt in het artikel uit dat een goed en verantwoord gebruik van data voor maatschappelijke doelen en dierenwelzijn vooral afhankelijk is van wie er aan de knoppen zit.

Lees het volledige artikel

Over de Vaarkamplezing

Als eerbetoon en herinnering aan prof. dr. Henk Vaarkamp is in 2013 de gelijknamige lezing ingesteld. Henk Vaarkamp was onder meer voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden en hoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.